I Trobada Administracions en Xarxa

Compartir entre les Administracions que som presents a Catalunya el que fem i sabem per no haver de fer el mateix recorregut pel qual altres ja han passat. Això és el que ha animat la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a elaborar una guia pràctica i intuïtiva de recursos i eines i a presentar-la el passat dia 31 de maig al Castell de Calonge en el marc de la I Trobada d’Administracions en Xarxa.

A l’acte, organitzat també per l’Ajuntament de Calonge, hi van assistir més de 200 persones d’administracions ben diverses: professionals d’Oficines d’Atenció Ciutadana, responsables de comunicació d’ajuntaments, universitats o hospitals, experts en innovació… Alcaldes i altres càrrecs electes també van poder copsar de la mà de Gilabert III de Cruïlles que l’excel·lència en atenció ciutadana ve de tan lluny que es remunta als temps dels grans senyors de la contrada.

Davant de la complexitat creixent del món actual, la solució òptima és organitzar-se en xarxa: «no podem pretendre saber-ho tot sinó saber qui ho sap». Qui sap fer una bona escolta activa a les xarxes socials? Qui domina aquelles funcionalitats web que garanteixen l’accessibilitat per a tot tipus d’usuaris i contextos d’ús? I les estratègies multicanal per atendre amb solvència el ciutadà? Qui és un bon creador de continguts que engresquin l’usuari a través de missatgeria instantània?

L’atenció cal basar-la en els fets i dades vitals que afecten la ciutadania. Una ciutadania que reclama que l’Administració vagi al mateix ritme dels canvis socials que li ha tocat viure i que compleixi els principis de col·laboració, obertura i transparència, coresponsabilitat, coneixement obert, accessibilitat i servei públic.

Com podem inspirar-nos en bones pràctiques de gestió i presència a les xarxes socials, per exemple? Ajuntaments i governs d’arreu han reaprofitat la Guia de xarxes socials de la Generalitat per adequar-la a casuístiques pròpies.  Les trobades entre editors de perfils corporatius de diferents àmbits també s’han erigit en metodologies ben profitoses.

L’eina que resol de manera més ràpida i eficient els reptes de l’atenció ciutadana? Per ara sense dubte Telegram, ja sigui a través de canals unidireccionals i bidireccionals com en format bot, que ens distancia de la formalitat de les institucions i ens apropa a l’usuari. Tan clar es va veure això del Telegram que el Castell de Calonge va veure néixer un nou canal de treball entre tots els assistents.

Estem sobresaturats d’informació, llegim en diagonal i el percentatge de persones que naveguen amb el mòbil o tauleta supera al de les que ho fan des de l’ordinador. També vam veure clar que hem de repensar i redissenyar els nostres webs i vam fer un tastet dels ingredients de la millor recepta per cuinar-los: continguts de qualitat (actuals, propers, multiformat), bons dissenys (simples, homogenis i responsius). Només així tindrem l’honor de ser seleccionats i consumits pels gurmets-cercadors. Les exigències, doncs, ja no venen només de la ciutadania!

I cap aquí anem, cap a una administració cada cop més digitalitzada i sense papers però que no descuida l’atenció personalitzada i la millora continua de la qualitat: autoservei amb assistència en remot, solucions al núvol o sistemes automàtics d’anàlisi de la parla en són alguns exemples.

A la reflexió final de si tenia sentit continuar amb aquestes trobades pràctiques, clam unànime perquè se’n prengui el relleu.

Gràcies a tots i totes!

Guia d’atenció ciutadana

Consulta-la!

Galeria d’imatges:

Trabaja diferente. Redes corporativas y CoP

El Departamento de Justicia presentó el miércoles, en el marco de la VI Jornada del Programa Compartim de Gestión del Conocimiento, la publicación electrónica Trabaja diferente. Redes corporativas y comunidades profesionales. La obra recoge la valoración de los seis años del Programa Compartim y aporta conocimiento útil sobre las redes sociales en las organizaciones públicas y privadas. ¿Qué pensamos? ¿Creemos que es útil trabajar de forma colaborativa?

Read More »

Treballa diferent. Xarxes corporatives i CoP

El Departament de Justícia va presentar dimecres, en el marc de la VI Jornada del Programa Compartim de Gestió del Coneixement, la publicació electrònica Treballa diferent. Xarxes corporatives i comunitats professionals. L’obra recull la valoració dels sis anys del Programa Compartim i aporta coneixement útil sobre les xarxes socials en les organitzacions públiques i privades. Què en pensem? Creiem que és útil treballar de forma col·laborativa?

Read More »

¿Debe la Administración gestionar su reputación digital?

Thick arrow pointing upwards © Horia Varlan CC-BY flickr.com/photos/horiavarlan/4574290856/in/photostream/

En la Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalidad de Cataluña se dice: “Se debería evitar participar en acciones o movimientos que puedan suscitar una degeneración de la reputación de la Generalidad y los servicios que ofrece”. A pesar de que la Guía se centra en el ámbito digital, cuando se habla de “la reputación de la Generalidad”, no se concreta si hace referencia a la reputación en línea o fuera de línea, pero es que la participación en la Red no sólo afecta a nuestra reputación digital, sino también a la no digital.

Los medios sociales nos dan voz y facilitan que nos hagamos visibles en la Red. Y eso puede tener un impacto muy positivo en nuestra reputación (digital y no digital). ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad?

Read More »

Cal que l’Administració gestioni la seva reputació digital?

Thick arrow pointing upwards © Horia Varlan CC-BY flickr.com/photos/horiavarlan/4574290856/in/photostream/

A la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya es diu: “S’hauria d’evitar participar en accions o moviments que puguin suscitar una degeneració de la reputació de la Generalitat i els serveis que ofereix”. Tot i que la Guia se centra en l’àmbit digital, quan es parla de “la reputació de la Generalitat”, no es concreta si fa referència a la reputació en línia o fora de línia, però és que la participació a la Xarxa no només afecta la nostra reputació digital, sinó també la no digital.

Els mitjans socials ens donen veu i faciliten que ens fem visibles a la Xarxa. I això pot tenir un impacte molt positiu en la nostra reputació (digital i no digital). Per què no aprofitem l’oportunitat?

Read More »

Las instituciones públicas en la red

Floating Network © WebWizzard CC BY 2.0 flickr.com/photos/webwizzard/3931165508/
Floating Network © WebWizzard CC BY 2.0 flickr.com/photos/webwizzard/3931165508/

“Liderazgo institucional en la red” es el nombre de la 19a sesión web que tendrá lugar el próximo 9 de marzo en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Ya os podéis registrar en línea hasta el 4 de marzo. Estará a cargo de Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor en comunicación pública e institucional.

En un entorno digital que es fundamentalmente cooperativo y colaborativo, pero también competitivo, es necesario tener claro cuáles son las ideas clave para ejercer el liderazgo. Las instituciones públicas deben plantearse también las posibilidades que se abren para ser competitivas en la red, de acuerdo con una estrategia previamente definida, coherente en línea y fuera de línea, con lo que se dice, con lo que se hace, etc.

¡Ayudadnos a conseguir que esta sesión web sea participativa! ¿Cómo? Preguntad a Antoni Gutiérrez Rubí vuestras dudas, planteadle casos reales, aportad vuestras experiencias u otras ideas a través de este blog.

Toda esta información servirá por conformar la guía de la 19a sesión web del 9 de marzo. ¿Queréis saber de qué tratará?

View in english

Les institucions públiques a la xarxa

Floating Network © WebWizzard CC BY 2.0 flickr.com/photos/webwizzard/3931165508/
Floating Network © WebWizzard CC BY 2.0 flickr.com/photos/webwizzard/3931165508/

“Lideratge institucional a la xarxa” és el nom de la 19a sessió web que tindrà lloc el proper 9 de març al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Les inscripcions ja es poden fer  en línia fins al 4 de març. La sessió anirà a càrrec d’Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor en comunicació pública i institucional.

En un entorn digital que és fonamentalment cooperatiu i col·laboratiu, però també competititu, cal tenir present quines són les idees clau per excercir el lideratge. Les institucions públiques s’han de plantejar també les possibilitats que s’obren per ser competitives a la xarxa, d’acord amb una estratègia prèviament definida coherent en línia i fora de línia, amb el que es diu, amb el que es fa, etc.

Ajudeu-nos a aconseguir que aquesta sessió web sigui participativa! Com? Pregunteu a l’Antoni Gutiérrez Rubí els vostres dubtes, plantegeu-li casos reals, aporteu les vostres experiències o altres idees a través d’aquest bloc.

Tota aquesta informació servirà per conformar el guió de la 19a sessió web del 9 de març. Voleu saber de què tractarà?

View in english

Ciencia en la red

Imatge procedent de DIGITAL.CSIC digital.csic.es
Imatge procedent de DIGITAL.CSIC digital.csic.es

El mundo de la investigación científica se ha añadido al mundo de la web 2.0 y se ha instalado cómodamente en él. Universidades, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, profesionales de la divulgación científica, etc. refuerzan su estrategia comunicativa e interactiva en las redes sociales, en los blogs, Twitter, Facebook, Youtube, etc.

Con la intención de alentar los agentes vinculados al sistema catalán de ciencia para que empleen estas herramientas de tan potencial informativo e interactivo, el apartado I+D 2.0 de la web institucional d’Universitat i Recerca reúne una selección de blogs, cuentas de Twitter y canales de vídeos sobre ciencia y I+D+I de Catalunya y de cualquier parte del mundo.

Y es que, tal y como quedó demostrado durante la última Jornada Catalana de Supercomputació sobre repositorios de datos científicos (JOCS ‘09), la mejora de las redes de comunicaciones facilita la colaboración entre los grupos de investigación y el acceso a grandes recursos distribuidos. Este hecho da lugar a un nuevo modelo de hacer investigación (la denominada e-ciencia), que se traduce en una nueva manera de preservar, difundir y reutilizar los datos científicos, tanto de ciencias aplicadas como sociales.

¿Nos encontramos ante un cambio de paradigma a la hora de hacer invesetigación? ¿El uso de estas herramientas y los nuevos softwares estimularán la cooperación entre los grupos para mejorar la calidad de la investigación? El debate está abierto.

View in english

Ciència a la xarxa

Imatge procedent de DIGITAL.CSIC digital.csic.es
Imatge procedent de DIGITAL.CSIC digital.csic.es

El món de la recerca científica s’ha afegit al món del web 2.0 i s’hi ha instal·lat còmodament. Universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics, professionals de la divulgació científica… reforcen la seva estratègia comunicativa i interactiva a les xarxes socials, als blocs, Twitter, Facebook, Youtube, etc.

Amb la intenció d’encoratjar els agents vinculats al sistema català de ciència a emprar aquestes eines de tan potencial informatiu i interactiu, l’apartat R+D 2.0 del web institucional d’Universitats i Recerca aplega una selecció de blocscomptes de Twittercanals de vídeos sobre ciència i R+D+I de Catalunya i d’arreu del món.

I és que, tal com va quedar demostrat durant la darrera Jornada Catalana de Supercomputació sobre repositoris de dades científiques (JOCS ‘09), la millora de les xarxes de comunicacions facilita la col·laboració entre els grups de recerca i l’accés a grans recursos distribuïts. Aquest fet dóna lloc a un nou model de fer recerca (l’anomenada e-ciència), que es tradueix en una nova manera de preservar, difondre i reutilitzar les dades científiques, tant de ciències aplicades com socials.

Ens trobem davant d’un canvi de paradigma a l’hora de fer recerca? L’ús d’aquestes eines i els nous programaris estimularan la cooperació entre els grups per millorar la qualitat de la recerca? El debat està obert.

View in english