Conclusiones, video y materiales en directo de la 17a sesión web 'Trabajar en red en la Administración: ¿por dónde empezar?' con Genís Roca

[big file=rtmp://multimedia.gencat.cat/vod/big.2.0/087/087465816101509.flv 357 266]

Aquí tenemos el video y los materiales de la 17ª sesión web de la Generalitat de Catalunya, celebrado en el salón de actos del Centro de Estudios Jurídicos del Departamento de Justicia. El formato de la sesión fue atípico: el guión había sido elaborado previamente a lo largo de un mes y medio por las personas que nos habíamos inscrito y por otros internautas. En esta fase previa participamos más de 100 personas con más de 200 aportaciones: 86 comentarios en 12 posts en diferentes blogs, 67 intervenciones en el foro de la página de gencat en Facebook, 58 aportaciones vía Twitter.

A pesar del esfuerzo que significó para el ponente Genís Roca y la organización, la experiencia fue escelente. En el acto, pues, se pusieron en común todo lo que se había debatido antes y se añadieron ideas nuevas aportadas por las más de 200 personas que asistimos presencialmente. La siguientes diapositivas contemplan toda esta interacción.

¿Nos parece nteresante la experiencia? ¿Creemos que ha merecido la pena?

[big file=rtmp://multimedia.gencat.cat/vod/big.2.0/087/087465816101509.flv 357 266]

View in english

Conclusions, vídeo i materials de la 17a sessió web 'Treballar en xarxa a l'Administració: per on començar?' amb Genís Roca

[big file=rtmp://multimedia.gencat.cat/vod/big.2.0/087/087465816101509.flv 357 266]

Aquí tenim el vídeo i altres materials de la 17a sessió web de la Generalitat de Catalunya, a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia, el passat 14 d’octubre.  A proposta de diferents persones, afegim les conclusions aportada per @Joana a aquest debat:

Les conclusions del debat:

  • Cal tenir clars els objectius del projecte i planificar les actuacions.
  • Cal conjugar la meritocràcia amb la implicació de l’organització.
  • És necessari fer un seguiment del projecte establint indicadors i les mètriques adequades. Aquestes mètriques han d’anar lligades als objectius que volem assolir i no a l’eina que utilitzem.
  • Cal millorar la prestació dels serveis públics amb eines 2.0.
  • Valors 2.0: compartir, col·laborar, versions beta, reutilitzar, confiar, meritocràcia, transparència…
  • No es pot pretendre que tota l’Administració sigui 2.0, ja que hi ha àmbits que, pel seu contingut, continuaran sent 1.0, i cal saber gestionar el canvi.
  • Cal tenir en compte en quin entorn es publiquen continguts: és profitós usar eines gratuïtes 2.0, però s’han de saber compatibilitzar amb eines corporatives, quan sigui convenient, si no obligatori.

El format de la sessió va ser atípic: el guió el van conformar prèviament al llarg d’un mes i mig abans les persones que ens hi havíem inscrit i altres internautes. En aquesta fase prèvia van participar més de 100 persones amb més de 200 aportacions: 86 comentaris en 12 apunts a diferents blocs, 67 intervencions al fòrum de la pàgina de gencat a Facebook, 58 aportacions via Twitter.

Malgrat l’esforç que va significar per al ponent Genís Roca i l’organització, l’experiència va ser excel·lent. En l’acte, doncs, es van posar en comú tot el que s’havia debatut prèviament i s’hi van afegir idees noves aportades per les més de 200 persones que hi van assistir presencialment. Les següents diapositives recullen tota aquesta interacció.

Trobem interessant l’experiència? Creiem que ha valgut la pena?

View in english

17a sessió web “Treballar en xarxa a l’Administració: per on començar?”

17c2aa-sessio-webEl proper dimecres 14 d’octubre, de 9 a 10.30 hores, tindrà lloc la 17a. sessió web de la Generalitat de Catalunya “Treballar en xarxa a l’Administració: per on començar?”, a càrrec de Genís Roca, especialista en estratègia i Internet i soci director de la consultoria RocaSalvatella, a la sala d’actes del CEJFE (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada) C/Ausiàs March, 40 08019 Barcelona (mapa) Les inscripcions es poden dur a terme emplenant el formulari web fins a l’11 d’octubre.

Avui en dia hi ha múltiples espais i recursos a la xarxa que la ciutadania utilitza per compartir, aprendre i desenvolupar-se, i moltes organitzacions desitgen reproduir aquestes dinàmiques per millorar la seva activitat. Però l’impuls d’aquestes dinàmiques no és senzill i l’àmbit de l’Administració no n’és una excepció. Aquesta 17ª sessió web pretén ajudar aquelles persones que volen iniciar projectes de treball en xarxa i en general de web 2.0 en el si de l’Administració.

View in english

17a sessió web "Treballar en xarxa a l’Administració: per on començar?”

17c2aa-sessio-webEl proper dimecres 14 d’octubre, de 9 a 10.30 hores, tindrà lloc la 17a. sessió web de la Generalitat de Catalunya “Treballar en xarxa a l’Administració: per on començar?”, a càrrec de Genís Roca, especialista en estratègia i Internet i soci director de la consultoria RocaSalvatella, a la sala d’actes del CEJFE (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada) C/Ausiàs March, 40 08019 Barcelona (mapa) Les inscripcions es poden dur a terme emplenant el formulari web fins a l’11 d’octubre.

Avui en dia hi ha múltiples espais i recursos a la xarxa que la ciutadania utilitza per compartir, aprendre i desenvolupar-se, i moltes organitzacions desitgen reproduir aquestes dinàmiques per millorar la seva activitat. Però l’impuls d’aquestes dinàmiques no és senzill i l’àmbit de l’Administració no n’és una excepció. Aquesta 17ª sessió web pretén ajudar aquelles persones que volen iniciar projectes de treball en xarxa i en general de web 2.0 en el si de l’Administració.

View in english