Safe Creative, un registre per autogestionar-se els drets de les obres

Safe Creative és un web que actua de registre neutral d’una obra, que testimonia qui n’és l’autor i què se’n pot fer i què no. Molt útil per afermar la seguretat jurídica de l’obra que sotmetem a aquelles llicències, serveix perquè l’autor pugui acreditar-ne l’autoria en una data concreta enfront d’un tercer que se l’atribueixi. A més, permet a les empreses obtenir la garantia jurídica d’una declaració d’un autor sobre la titularitat dels seus drets i una certificació que al moment quan es van decidir a usar una obra concreta, aquesta obra estava sota unes determinades condicions de llicència per expressa voluntat del titular dels drets.

View in english