Mejora la presentación de las imágenes del Banco Iconográfico de la Generalitat

La Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión ha mejorado la presentación de las imágenes del Banco Iconográfico de la Generalitat de Cataluña (BIG), la herramienta que gestiona, cataloga y publica contenidos audiovisuales (imagen, vídeo, audio) en las webs corporativas y en las galerías CliCat, y que permite emitir vídeos en directo y en streaming, para ofrecer un mejor servicio para la ciudadanía.

En BIG encontraremos dos álbumes diferentes:

  1. Álbum público, que se llamará ‘Fuente autores’
  2. Álbum ‘Fuente Generalitat’. Contendrá materiales propios compartibles entre todos los departamentos donde solo se deberá citar ‘Fuente: Generalitat de Cataluña’ como ya se ha hecho con los Clicats Sant Jordi de estos dos últimos años. Hay que tener la certeza de que son propias, hechas por la Generalitat.

Read More »

Millora la presentació de les imatges del Banc Iconogràfic de la Generalitat

La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió ha millorat la presentació de les imatges del Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG), l’eina que gestiona, cataloga i publica continguts audiovisuals (imatge, vídeo, àudio) als webs corporatius i a les galeries CliCat, i que permet emetre vídeos en directe i en reproducció en temps real, per oferir un millor servei de per a la ciutadania.

A BIG trobarem dos àlbums diferents:

  1. Àlbum públic, que es dirà ‘Font autors’
  2. Àlbum ‘Font Generalitat’. Contindrà materials propis compartibles entre tots els departaments on sols caldrà citar ‘Font: Generalitat de Catalunya’ com ja hem fet amb els Clicat Sant Jordi d’aquests dos darrers anys. Cal tenir la certesa que són pròpies, fetes per la Generalitat.

Read More »

La Generalitat a la Trobada d’iniciatives Open Data a Espanya

Presentació 'Reutilización = activo económico y social'. Cliqueu a sobre per veure-la
Presentació 'Retos técnicos de Dades obertes gencat'. Cliqueu a sobre per veure-la
Presentació 'Datos abiertos gencat'. Cliqueu a sobre per veure-la

El proper dijous 9 de juny se celebrarà a Madrid la Trobada d’iniciatives Open Data a Espanya: reptes i solucions, amb l’objectiu de debatre sobre els últims avanços en matèria de reutilització de la informació, els diferents reptes existents i les experiències i possibles solucions. Per a la trobada, que està organitzada pel Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, s’han preparat cinc taules rodones entorn l’obertura de dades en les quals intervindran diversos representants de la Generalitat de Catalunya. Us expliquem alguns detalls de les aportacions. Feu-nos arribar les vostres reflexions en forma de comentari!

Read More »

La Generalidad en el Encuentro de Iniciativas Open Data en España

Presentación 'Reutilización = activo económico y social'. Clicad encima para verla
Presentación 'Retos técnicos de Dades obertes gencat'. Clicad encima para verla
Presentación 'Datos abiertos gencat'. Clicad encima para verla

El próximo jueves 9 de junio se celebrará en Madrid el Encuentro de iniciativas Open Data en España: retos y soluciones, con el objetivo de debatir sobre los últimos avances en materia de reutilización de la información, los diferentes retos existentes y las experiencias y posibles soluciones. Para el encuentro, que está organizado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se han preparado cinco mesas redondas en torno a la apertura de datos en las que intervendrán distintos representantes de la Generalidad de Cataluña. Os contamos algunos detalles de las aportaciones. ¡Hacednos llegar vuestras reflexiones en forma de comentario!

Read More »

Quines dades vol la societat que obri l’Administració?

Pobquiz, projecte realitzat en el marc del concurs Abre Datos amb dades obertes de gencat. pobquiz.skolti.com

El concepte de dades obertes és una filosofia i una pràctica que, aplicada a l’Administració, implica posar a disposició de la ciutadania les dades d’interès públic. I ho ha de fer sense aplicar-hi restriccions tècniques ni legals que impedeixin l’explotació i la reutilització. Tot això per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i generadora de riquesa. El repte, però, és oferir les dades que interessen a la ciutadania i, per això, és important atendre les seves demandes. Quines dades demana la ciutadania i què pot oferir l’Administració?
Read More »

¿Qué datos quiere la sociedad que abra la Administración?

Pobquiz, proyecto realizado en el marco del concursp Abre Datos con datos abiertos de gencat. pobquiz.skolti.com

El concepto de datos abiertos es una filosofía y una práctica que, aplicada a la Administración, implica poner a disposición de la ciudadanía los datos de interés público. Y lo debe hacer sin aplicar restricciones técnicas ni legales que impidan la explotación y la reutilización. Todo eso para conseguir una Administración más transparente, eficaz y generadora de riqueza. El reto, sin embargo, es ofrecer los datos que interesen a la ciudadanía y, por eso, es importante atender sus demandas. ¿Qué datos pide la ciudadanía y qué puede ofrecer la Administración?

Read More »

Reutilización de datos abiertos

Clicad sobre la imagen para ver la presentación

El Parque Tecnológico del Vallés ha acogido hoy la jornada El proyecto open data de la Generalitat de Cataluña, una sesión informativa donde Jordi Graells y Miquel Torregrosa, responsables del proyecto Datos abiertos (open data), han explicado a un grupo de empresarios el modelo de apertura de datos de la Generalitat de Cataluña. Os adjuntamos la presentación, que cuenta de forma didáctica y con ejemplos el proyecto open data en Cataluña.

Read More »

Reutilització de dades obertes

Cliqueu sobre la imatge per veure la presentació

El Parc Tecnològic del Vallès ha acollit avui la jornada El projecte open data de la Generalitat de Catalunya, una sessió informativa on Jordi Graells i Miquel Torregrosa, responsables del projecte Dades obertes (open data), han explicat a un grup d’empresaris el model d’obertura de dades de la Generalitat de Catalunya. Us n’adjuntem la presentació, que detalla de manera didàctica i amb exemples el projecte open data a Catalunya.

Read More »