41a sessió web: 'Ús d'estratègies de màrqueting a l'Administració'

vídeoMarc Cortés, soci i director general de RocaSalvatella, ha estat el ponent de la 41a sessió web ‘Ús d’estratègies de màrqueting a l’Administració’, que ha tingut lloc avui al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La sessió ha servit per reflexionar sobre com l’Administració pot desenvolupar i transmetre la seva activitat usant tècniques de màrqueting i comunicació a partir del comportament i de les necessitats dels ciutadans.

Anireu trobant tots els materials corresponents aquí:

Vídeo-resum

Fotografies

Síntesi

Presentació

Read More »

41a sesión web: ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’

vídeo

Marc Cortés, socio y director general de RocaSalvatella, ha sido el ponente de la 41a sesión web ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’, que ha tenido hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona.

La sesión ha servido para reflexionar sobre cómo la Administración puede desarrollar y transmitir su actividad usando técnicas de márketing y comunicación a partir del comportamiento y de las necesidades de los ciudadanos.

Iréis encontrando todos los materiales correspondientes aquí:

– Vídeo-resumen

– Fotografías

– Síntesis

– Presentación

Read More »