Creative Commons en la Administración

Con este post iniciamos una serie de vídeo-entrevistas a personalidades relacionadas con la innovación, la Administración electrónica (eGov), la propiedad intelectual, Internet y la gestión del conocimiento, entre los principales temas. La intención és reunir ideas y propuestas que ayuden a mejorar la Administración.

Empezamos la serie de vídeos con Ignasi Labastida, responsable de Creative Commons en Cataluña y España. Labastida explica, en este vídeo, qué son las licencias Creative Commons, en qué ámbitos se utilizan y cómo se pueden utilizar en la Administración para garantizar la propiedad intelectual de los autores de obras.

La Generalidad de Cataluña ha sido pionera en la introducción de esta herramienta de gestión de derechos de autor en la Administración. La primera obra publicada en la Administración pública con una licencia Creative Commons (regulada en los créditos), fue Centre penitenciari Brians 2, editada por el Departamento de Justicia el junio de 2007.

¡Ved el vídeo y contadnos qué pensáis!

View in english

Creative Commons a l'Administració

Amb aquest apunt iniciem una sèrie de videoentrevistes a personalitats relacionades amb la innovació, l’Administració electrònica (eGov), l’Administració oberta (oGov), la propietat intel·lectual, Internet i la gestió del coneixement, entre els principals temes. La intenció és aplegar idees i propostes que ajudin a millorar l’Administració.

Comencem la sèrie de vídeos amb Ignasi Labastida, responsable de Creative Commons a Catalunya i a Espanya. Labastida explica, en aquest vídeo, què són les llicències Creative Commons, en quins àmbits s’utilitzen i com es poden fer servir a l’Administració per garantir la propietat intel·lectual dels autors d’obres.

La Generalitat de Catalunya ha estat pionera en la introducció d’aquesta eina de gestió de drets d’autor a l’Administració. La primera obra publicada a l’Administració pública amb una llicència Creative Commons (regulada en els crèdits), va ser Centre penitenciari Brians 2, publicada pel Departament de Justícia el juny de 2007.

Vegeu el vídeo i expliqueu-nos què en penseu!

View in english

Safe Creative, un registre per autogestionar-se els drets de les obres

Safe Creative és un web que actua de registre neutral d’una obra, que testimonia qui n’és l’autor i què se’n pot fer i què no. Molt útil per afermar la seguretat jurídica de l’obra que sotmetem a aquelles llicències, serveix perquè l’autor pugui acreditar-ne l’autoria en una data concreta enfront d’un tercer que se l’atribueixi. A més, permet a les empreses obtenir la garantia jurídica d’una declaració d’un autor sobre la titularitat dels seus drets i una certificació que al moment quan es van decidir a usar una obra concreta, aquesta obra estava sota unes determinades condicions de llicència per expressa voluntat del titular dels drets.

View in english

Repositoris d’imatges per publicar digitalment

Logo Creative Commons

La irrupció d’Internet i les TIC i l’imparable progrés del treball col·laboratiu en xarxa fan que haguem de ser escrupolosament respectuosos amb els materials digitals que tenen drets d’autor. La Llei de la propietat intel·lectual és aplicable a l’Administració en dos sentits: en els materials en què l’Administració és el titular de l’obra i en els que és usuària d’obres alienes amb drets d’autor. En el segon apunt al blog sobre la matèria, ens volem referir als repositoris on podem obtenir fotografies alienes que l’autor ens autoritzi a usar, o bé perquè es tracta d’un banc d’imatges que en permet l’adquisició de manera assequible (exemple és iStockphoto,) o bé perquè estan subjectes a una determinada llicència de difusió oberta (tipus Creative Commons), o bé perquè són de domini públic.

Read More »