Cocreem continguts

[sldshare id=7417305&doc=infografiagencat-110328103600-phpapp02&type=d]

Un dels avantatges que aporta Internet és la possibilitat de treballar col·laborativament a distància, sense necessitat de desplaçar-se si les persones es troben en llocs diferents. Aquest fet afavoreix que sorgeixin iniciatives de cocreació, és a dir, un conjunt d’activitats, recursos i processos adreçats a la creació col·laborativa d’un producte o servei, en aquest cas, a través de la Xarxa. Amb aquesta pràctica, els treballs en surten reeixits, ja que recullen coneixement de punts de vista diferents que enriqueixen i donen valor afegit a la idea embrionària.

I nosaltres, solem treballar col·laborativament des de l’Administració?
Read More »