El temps al mòbil

Fa unes setmanes que es va estrenar El temps al mòbil, un servei per a usuaris de telèfon mòbil que proporciona dades del Servei Meteorològic de Catalunya, com ara la previsió de Catalunya i també la de tots els municipis, les condicions meteorològiques del Pirineu, l’estat de la mar i el radar de pluges. Que es pugui consultar quin temps farà a tot Catalunya o en un indret específic, en qualsevol moment i a qualsevol lloc suposa un valor afegit per a molts usuaris, ja que ara disposen d’informació meteorològica molt més fiable per dur a terme les seves activitats. Així mateix, hi ha la possibilitat de personalitzar el portal inicial amb els municipis que més ens interessin, de manera que amb un cop d’ull puguem obtenir la informació que busquem sense haver de fer la cerca cada vegada.

L’hem provat? Creiem que ens és útil?

Read More »

El tiempo en el móvil

Hace unas semanas que se estrenó El tiempo en el móvil, un servicio para usuarios de teléfono móvil que proporciona datos del Servicio Meteorológico de Cataluña, como por ejemplo la previsión de Cataluña y también la de todos los municipios, las condiciones meteorológicas del Pirineo, el estado del mar y el radar de lluvias. Que se pueda consultar qué tiempo hará en toda Cataluña o en un lugar específico, en cualquier momento y en cualquier sitio supone un valor añadido para muchos usuarios, ya que ahora disponen de información meteorológica mucho más fiable para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, hay la posibilidad de personalizar el portal inicial con los municipios que más nos interesen, de manera que con un vistazo podamos obtener la información que queremos sin tener que buscarla cada vez.

¿Lo hemos probado? ¿Creemos que nos es útil?

Read More »

Información de servicio, en el móvil

Captura dels principals serveis de gencat.mobi
Pantallazo de los principales servicios de gencat.mobi

Cada vez más ciudadanos disponen de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) con capacidad de navegar por Internet y para descargar aplicaciones. Este nuevo escenario abona un territorio de creación de servicios de valor añadido muy interesante, algunos nacidos en la Administración.

Desde la Dirección General de Atención Ciudadana se ha creado gencat.mobi, un modelo que ofrece unas pautas comunas y homogéneas de la presencia de la Generalidad de Cataluña en el móvil, el eje vertebrador que agrega y estimula las iniciativas de servicio que surgen de los departamentos.

View in english

Informació de servei, al mòbil

Captura dels principals serveis de gencat.mobi
Captura dels principals serveis de gencat.mobi

Cada cop més ciutadans disposen de telèfons mòbils intel•ligents (smartphones) amb capacitat de navegar per Internet i per descarregar aplicacions. Aquest nou escenari abona un territori de creació de serveis de valor afegit molt interessant, alguns dels quals neixen a l’Administració.

Des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana s’ha creat gencat.mobi, un model que ofereix unes pautes comunes i homogènies de la presència de la Generalitat de Catalunya al mòbil, l’eix vertebrador que agrega i estimula les iniciatives de servei que sorgeixen dels departaments.

View in english