Web ‘Eines contra la crisi’

einescontracrisi4La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un web especial per fer arribar a la ciutadania les diferents eines de què disposa el Govern català per fer front a la crisi econòmica i financera. Des d’un principi es va plantejar com un web on, a més de les diferents mesures adoptades contra la crisi, s’haurien de fer visibles totes les eines disponibles als diferents webs de gencat sobre ajuts, subvencions, programes de control de la despesa, cercadors de feina, de formació, etc.

De fet, les mesures excepcionals i les eines habituals comparteixen espai; d’aquesta manera, l’usuari no necessita navegar per diferents webs de departaments, secretaries o empreses públiques. Així mateix, s’han segmentat les mesures i les eines en empreses i persones i, alhora, en apartats intuïtius que dirigeixen a fitxes amb informació concreta de cada eina activada: nom, termini, documentació, tràmit en línia, si s’escau, etc.

View in english