e-Catalunya: innovant l’Administració col·laborativament

eCatalunya és la plataforma que promou la Generalitat de Catalunya perquè els actors que generen valor públic (Administració, professionals col·laboradors, experts i ciutadania) comparteixin coneixement mitjançant eines col·laboratives i acabin millorant els serveis.

A e-Catalunya hi ha més de 21.000 usuaris registrats i s’hi han constituït 1.732 grups. A hores d’ara s’està treballant per impulsar iniciatives que en facin més eficient l’activitat.

El novembre de 2009 e-Catalunya va ser un dels 52 finalistes dels 4th European eGovernement Awards a Malmö (Suècia), que premiava les millors pràctiques de les administracions europees. Es reconeixia així que la plataforma propicia el treball diari de projectes tan reeixits com el programa Compartim (de justícia) i els de salut (APS, Endoblock…), treball (Dones Directives), cultura (Arxius, Patrimoni), entre els més coneguts.

View in english

e-Catalunya: innovando la Administración colaborativamente

eCatalunya es la plataforma que promueve la Generalitat de Catalunya para que los actores que generan valor público (Administración, profesionales colaboradores, expertos y ciudadanía) compartan conocimiento mediante herramientas colaborativas y acaben mejorando los servicios.

En e-Catalunya hay más de 21.000 usuarios registrados y se han constituido 1.732 grupos. A día de hoy se está trabajando para impulsar iniciativas que hagan más eficiente la actividad.

En noviembre de 2009 e-Catalunya fue uno de los 52 finalistas de los 4th European eGovernement Awards en Malmö (Suecia), que premiaba las mejores prácticas de las administraciones europeas. Se reconocía así que la plataforma propicia el trabajo diario de proyectos tan logrados como el programa Compartim (de justicia) y los de salud (APS, Endoblock…), trabajo (Dones Directives), cultura (Arxius, Patrimoni), de entre los más conocidos.

View in english