La Generalitat reconocida por los premios europeos eGovernment

c3cat_granAsistir como finalistas a la cumbre europea más importante sobre gobierno electrónico ha sido una experiencia estimulante para el equipo de gencat y atención ciudadana. Tanto para quienes nos desplazamos a la ciudad sueca de Malmö, como para todos lo demás, ya que los premios dan la oportunidad de poder explicar lo que hemos hecho durante los últimos cinco años en la Generalitat desde todos los departamentos. El libro multimedia sobre el proyecto C3Cat y el vídeo de eCatalunya son el reflejo del trabajo bien hecho, que podemos difundir gracias a la licencia Creative Commons BY-ND 3.0 empleada.

View in english

La Generalitat reconeguda pels premis europeus eGovernment

c3cat_granAssistir com a finalistes a la cimera europea més important sobre govern electrònic ha estat una experiència estimulant per a l’equip de gencat i atenció ciutadana. Tant per als qui ens vam desplaçar a la ciutat sueca de Malmö, com per a tota la resta, ja que els premis donen l’oportunitat de poder explicar el que hem fet durant els darrers cinc anys a la Generalitat des de tots els departaments. El llibre multimèdia sobre el projecte C3Cat i el vídeo d’eCatalunya són el reflex de la feina ben feta, que podem difondre gràcies a la llicència Creative Commons BY-ND 3.0 emprada.

View in english

I Trobada de Portals i Grups d’e-Catalunya

foto-0292El 5 de maig passat es va celebrar a la seu del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, a Barcelona, la I Trobada de Portals i Grups d’e-Catalunya. Després de tres anys des de la posada en marxa de les primeres comunitats de pràctiques en aquesta plataforma corporativa de treball col·laboratiu de la Generalitat de Catalunya, havia arribat el moment ideal per fer balanç.

Per a la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC), impulsora del projecte, més important que la tecnologia és l’ús que se’n fa. És per això que des de sempre ha evitat fer una discussió massa formal de la marca e-Catalunya i de les seves potencialitats: s’ha preferit posar-la a l’abast d’organitzacions amb necessitats de treball en xarxa i bones idees, deixar passar el temps i, després, donar-los la paraula perquè expliquessin com els havia anat.

View in english