Safe Creative, un registre per autogestionar-se els drets de les obres

Safe Creative és un web que actua de registre neutral d’una obra, que testimonia qui n’és l’autor i què se’n pot fer i què no. Molt útil per afermar la seguretat jurídica de l’obra que sotmetem a aquelles llicències, serveix perquè l’autor pugui acreditar-ne l’autoria en una data concreta enfront d’un tercer que se l’atribueixi. A més, permet a les empreses obtenir la garantia jurídica d’una declaració d’un autor sobre la titularitat dels seus drets i una certificació que al moment quan es van decidir a usar una obra concreta, aquesta obra estava sota unes determinades condicions de llicència per expressa voluntat del titular dels drets.

View in english

Repositoris d’imatges per publicar digitalment

Logo Creative Commons

La irrupció d’Internet i les TIC i l’imparable progrés del treball col·laboratiu en xarxa fan que haguem de ser escrupolosament respectuosos amb els materials digitals que tenen drets d’autor. La Llei de la propietat intel·lectual és aplicable a l’Administració en dos sentits: en els materials en què l’Administració és el titular de l’obra i en els que és usuària d’obres alienes amb drets d’autor. En el segon apunt al blog sobre la matèria, ens volem referir als repositoris on podem obtenir fotografies alienes que l’autor ens autoritzi a usar, o bé perquè es tracta d’un banc d’imatges que en permet l’adquisició de manera assequible (exemple és iStockphoto,) o bé perquè estan subjectes a una determinada llicència de difusió oberta (tipus Creative Commons), o bé perquè són de domini públic.

Read More »