GencatGRAM. Avançant cap a un govern obert

 


Amb la voluntat d’oferir el millor servei a la ciutadania, la Generalitat de Catalunya promou polítiques d’atenció en els entorns del ciutadà mateixos, participant de manera activa en ecosistemes aliens a l’organització. Es tracta d’un nou model de relació amb el ciutadà més descentralitzat i distribuït que el clàssic model més vertical que ha imperat fins als nostres dies.

En coherència amb aquest model, la Generalitat llança ara l’aplicació gencatGRAM per registrar en un mateix entorn totes les dades i l’activitat dels diferents canals digitals del Govern i del conjunt de la Generalitat. S’obren totes les dades perquè el ciutadà pugui consultar la informació distribuïda arreu dels canals oficials de la Generalitat en les diferents plataformes, amb la intenció que sigui ell qui segueixi i valori si aquells canals responen als objectius pels quals existeixen i que van ser definits prèviament. Què en penses? Serà realment per monitorar l’acció de la Generalitat en aquests canals?

Read More »

Instamaps, una eina de visualització de geoinformació

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha elaborat l’Instamaps. És un servei perquè l’usuari no expert pugui produir i publicar els seus mapes a partir de qualsevol dada disponible. Facilita, així, la difusió i l’accessibilitat de la geoinformació.

L’Instamaps és un dels productes resultants del treball intensiu del grup Geostart de l’ICGC. Aquest equip ha estat creat per, assajant fórmules d’innovació oberta i altres tècniques grupals, elaborar diferents prototipatges directament a partir de les idees que es posen en comú, com el Convertbox, el visualitzador de canvis urbanístics, el comparador de cartografia o altres prototips que podeu trobar en el seu betaportal.

Read More »

Opendata gencat y uso de Fusion Tables

Clicad sobre la imagen para ampliarla

El servicio de apertura de datos de la Generalidad está muy vivo. En estos momentos se está trabajando con herramientas que permitirán gestionar mejor los catálogos de datos y que facilitarán su reutilización. En este sentido, para aquellos catálogos de datos que sólo disponen de ficheros estáticos (rdf-xml u otros), se están evaluando diferentes herramientas y tecnologías para exponerlos de una manera sencilla y eficiente, más allá de ofrecer los datos en bruto. Entre estas tecnologías evaluadas, algunas se encuentran en la nube, como es el caso de Google Fusion Tables. ¿Creemos que puede ser útil?

Read More »

Opendata gencat i ús de Fusion Tables

Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la

El servei d’obertura de dades de la Generalitat és ben viu. En aquests moments s’està treballant amb eines que permetran gestionar millor els catàlegs de dades i que en facilitaran la reutilització. En aquest sentit, per a aquells catàlegs de dades que només disposen de fitxers estàtics (rdf-xml o d’altres), s’estan avaluant diferents eines i tecnologies per exposar-los d’una manera senzilla i eficient, més enllà d’oferir les dades “en brut”. Entre aquestes tecnologies avaluades, algunes es troben al núvol, com és el cas de Google Fusion Tables. Creiem que pot ser útil?

Read More »