I Trobada Administracions en Xarxa

Compartir entre les Administracions que som presents a Catalunya el que fem i sabem per no haver de fer el mateix recorregut pel qual altres ja han passat. Això és el que ha animat la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a elaborar una guia pràctica i intuïtiva de recursos i eines i a presentar-la el passat dia 31 de maig al Castell de Calonge en el marc de la I Trobada d’Administracions en Xarxa.

A l’acte, organitzat també per l’Ajuntament de Calonge, hi van assistir més de 200 persones d’administracions ben diverses: professionals d’Oficines d’Atenció Ciutadana, responsables de comunicació d’ajuntaments, universitats o hospitals, experts en innovació… Alcaldes i altres càrrecs electes també van poder copsar de la mà de Gilabert III de Cruïlles que l’excel·lència en atenció ciutadana ve de tan lluny que es remunta als temps dels grans senyors de la contrada.

Davant de la complexitat creixent del món actual, la solució òptima és organitzar-se en xarxa: «no podem pretendre saber-ho tot sinó saber qui ho sap». Qui sap fer una bona escolta activa a les xarxes socials? Qui domina aquelles funcionalitats web que garanteixen l’accessibilitat per a tot tipus d’usuaris i contextos d’ús? I les estratègies multicanal per atendre amb solvència el ciutadà? Qui és un bon creador de continguts que engresquin l’usuari a través de missatgeria instantània?

L’atenció cal basar-la en els fets i dades vitals que afecten la ciutadania. Una ciutadania que reclama que l’Administració vagi al mateix ritme dels canvis socials que li ha tocat viure i que compleixi els principis de col·laboració, obertura i transparència, coresponsabilitat, coneixement obert, accessibilitat i servei públic.

Com podem inspirar-nos en bones pràctiques de gestió i presència a les xarxes socials, per exemple? Ajuntaments i governs d’arreu han reaprofitat la Guia de xarxes socials de la Generalitat per adequar-la a casuístiques pròpies.  Les trobades entre editors de perfils corporatius de diferents àmbits també s’han erigit en metodologies ben profitoses.

L’eina que resol de manera més ràpida i eficient els reptes de l’atenció ciutadana? Per ara sense dubte Telegram, ja sigui a través de canals unidireccionals i bidireccionals com en format bot, que ens distancia de la formalitat de les institucions i ens apropa a l’usuari. Tan clar es va veure això del Telegram que el Castell de Calonge va veure néixer un nou canal de treball entre tots els assistents.

Estem sobresaturats d’informació, llegim en diagonal i el percentatge de persones que naveguen amb el mòbil o tauleta supera al de les que ho fan des de l’ordinador. També vam veure clar que hem de repensar i redissenyar els nostres webs i vam fer un tastet dels ingredients de la millor recepta per cuinar-los: continguts de qualitat (actuals, propers, multiformat), bons dissenys (simples, homogenis i responsius). Només així tindrem l’honor de ser seleccionats i consumits pels gurmets-cercadors. Les exigències, doncs, ja no venen només de la ciutadania!

I cap aquí anem, cap a una administració cada cop més digitalitzada i sense papers però que no descuida l’atenció personalitzada i la millora continua de la qualitat: autoservei amb assistència en remot, solucions al núvol o sistemes automàtics d’anàlisi de la parla en són alguns exemples.

A la reflexió final de si tenia sentit continuar amb aquestes trobades pràctiques, clam unànime perquè se’n prengui el relleu.

Gràcies a tots i totes!

Guia d’atenció ciutadana

Consulta-la!

Galeria d’imatges:

La Generalitat en el Mobile World Congress 2013

 

Hoy empieza el Mobile World Congress 2013, que tendrá lugar en el recinto de Gran Vía de la Fira de Barcelona hasta el próximo jueves. Barcelona será la capital del Congreso hasta el 2018. La Generalitat estará presente con un estand compartido con el Ayuntamiento de Barcelona desde donde explicará el ecosistema de reutilización de datos públicos a través de servicios para móviles. Los organizadores esperan alcanzar la cifra récord de 70.000 visitantes profesionales.

Read More »

La Generalitat al Mobile World Congress 2013

 

Avui comença el Mobile World Congress 2013, que tindrà lloc al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona fins al proper dijous. Barcelona és la capital del Congrés fins al 2018.  La Generalitat hi  serà present amb un estand compartit amb l’Ajuntament de Barcelona des d’on explicarà l’ecosistema de reutilització de dades públiques a través de serveis per a mòbils. Els organitzadors esperen assolir la xifra rècord de 70.000 visitants professionals.

Read More »

Mejora la presentación de las imágenes del Banco Iconográfico de la Generalitat

La Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión ha mejorado la presentación de las imágenes del Banco Iconográfico de la Generalitat de Cataluña (BIG), la herramienta que gestiona, cataloga y publica contenidos audiovisuales (imagen, vídeo, audio) en las webs corporativas y en las galerías CliCat, y que permite emitir vídeos en directo y en streaming, para ofrecer un mejor servicio para la ciudadanía.

En BIG encontraremos dos álbumes diferentes:

  1. Álbum público, que se llamará ‘Fuente autores’
  2. Álbum ‘Fuente Generalitat’. Contendrá materiales propios compartibles entre todos los departamentos donde solo se deberá citar ‘Fuente: Generalitat de Cataluña’ como ya se ha hecho con los Clicats Sant Jordi de estos dos últimos años. Hay que tener la certeza de que son propias, hechas por la Generalitat.

Read More »

Millora la presentació de les imatges del Banc Iconogràfic de la Generalitat

La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió ha millorat la presentació de les imatges del Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG), l’eina que gestiona, cataloga i publica continguts audiovisuals (imatge, vídeo, àudio) als webs corporatius i a les galeries CliCat, i que permet emetre vídeos en directe i en reproducció en temps real, per oferir un millor servei de per a la ciutadania.

A BIG trobarem dos àlbums diferents:

  1. Àlbum públic, que es dirà ‘Font autors’
  2. Àlbum ‘Font Generalitat’. Contindrà materials propis compartibles entre tots els departaments on sols caldrà citar ‘Font: Generalitat de Catalunya’ com ja hem fet amb els Clicat Sant Jordi d’aquests dos darrers anys. Cal tenir la certesa que són pròpies, fetes per la Generalitat.

Read More »

Primeras conclusiones de la I Jornada Datos Abiertos en Cataluña

I Jornada Dades Obertes a TV3

Unas 400 personas han asistido hoy a la I Jornada Datos Abiertos Cataluña. Convocada por el grupo Catalunya Dades (Cataluña Datos), red formada por representantes de la Generalitat de Cataluña, ayuntamientos, Viquipèdia, universidades y otras instituciones relacionadas con la apertura de datos y la Administración, la Jornada tenía como objetivo divulgar la apertura de datos y la reutilización en Cataluña a partir de experiencias y casos prácticos.

Los ponentes han destacado el buen momento para impulsar proyectos de apertura de datos en Cataluña a pesar de las dificultades que tienen los organismos públicos para cambiar la dinámica interna para hacer el paso hacia esta nueva cultura. Se deben abrir datos para generar riqueza y ocupación, pero también para que la ciudadanía recobre el interés por los asuntos públicos y la acción gobernativa.

Se ha hecho hincapié, también, en la necesidad de sumar datos de entidades abastecedoras de servicios y concesionadas y datos privados, con el objetivo de obtener grandes resultados. Es importante conseguir que las entidades privadas conozcan los datos públicos liberados, que les deben permitir innovar servicios y productos. Se debe avanzar hacia los datos enlazados (linked data) pero no se debe dejar de abrir datos útiles en formatos disponibles.

Finalmente, los oradores han puesto de manifiesto la necesidad de divulgar las bondades de la apertura y reutilización de datos y ponerla al servicio de la sociedad como una de las posibles vías para paliar el periodo de crisis.

Materiales:

Fotografías

– Vídeos de toda la Jornada

Read More »

Primeres conclusions de la I Jornada Dades Obertes a Catalunya

I Jornada Dades Obertes a TV3

Unes 400 persones han assistit avui a la I Jornada Dades Obertes Catalunya. Convocada pel grup Catalunya Dades, xarxa formada per representants de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, Viquipèdia, universitats i altres institucions relacionades amb l’obertura de dades i l’Administració, la Jornada tenia per objectiu divulgar l’obertura de dades i la reutilització a Catalunya a partir d’experiències i casos pràctics.

Els ponents han destacat el bon moment per impulsar projectes d’obertura de dades a Catalunya malgrat les dificultats que tenen els organismes públics per canviar la dinàmica interna per fer el pas cap a aquesta nova cultura. Cal obrir dades per generar riquesa i ocupació, però també perquè la ciutadania recobri l’interès pels assumptes públics i l’acció governativa.

S’ha fet incís, també, en la necessitat de sumar dades d’entitats proveïdores de serveis i concessionades i dades privades, amb l’objectiu d’obtenir grans resultats.
Finalment, els oradors han posat de manifest la necessitat de divulgar les bondats de l’obertura i reutilització de dades i posar-la al servei de la societat com una de les possibles vies per pal·liar el període de crisi. És important aconseguir que les entitats privades coneguin les dades públiques alliberades, que els han de permetre innovar serveis i productes. S’ha d’avançar cap a les dades enllaçades (linked data) però no s’ha de deixar d’obrir dades útils en formats disponibles.

Materials:

Fotografies

Vídeos de tota la Jornada

Read More »

Los Premios Blocs Catalunya enaltecen la transparencia y la innovación en la Administración

Imatge extreta de totesunamentida.wordpress.com CC BY NC ND

La Asociación Stic.cat entregó el viernes pasado los V Premios Blocs Catalunya para el impulso de la lengua catalana en la blogosfera. En esta edición, se han premiado dos blogs que tratan temas relacionados con servicios de la Administración. En la categoría profesional de ‘Política, economía y sociedad’, el blog Open Data, de Carles Carrasco, hace análisis socoeconómicos a partir de datos abiertos por varios organismos de distintos ámbitos. Con este blog, Carrasco pone de relieve la necesidad y la utilidad de abrir estos datos.

Por otra parte, el premio al mejor blog corporativo de la misma categoría fue para la Xarxa d’Innovació Pública (Red de Innovación Pública), un grupo de profesionales de la Administración organizados para mejorarla y para la intraempreneduría en el sector público. Se trata de un reconocimiento a un colectivo que desde hace dos años trabaja para generar nuevas ideas y propuestas para la innovación y el cambio en la Administración.

La presidenta de la Asociación Stic.cat, Trina Milan, anunció en su discurso, la intención de crear una Academia Catalana de Internet, donde tendrían cabida perfiles sociales, económicos, educativos y culturales de Cataluña con el objetivo de poner en valor la actividad del catalán en la Red.