El uso de la lengua catalana en la Red


DSC08754 © Santacreu CC BY 2.0 flickr.com/photos/senkreu/6323175599/in/photostream/

Twitter se estrena hoy oficialmente en catalán, aunque no será visible hasta mañana por la diferencia horaria con los Estados Unidos, después de una intensa y persistente campaña ciudadana en la red social con la etiqueta #twitterencatala. Este clamor internauta, al que también se sumó la Generalitat, contribuyó decisivamente a poner fin a un agravio: recordamos que el catalán lo utilizan casi 10 millones de persones y lo entienden más de 11 millones, cifras que la convierten en la 9a lengua de Europa y la 75a del mundo. También hay que subrayar la posición del catalán en Internet, donde es la octava lengua en la blogosfera y la decimocuarta en Google, que tiene una versión en catalán. Además dispone de otras plataformas traducidas, como Facebook o Youtube.

Esta presencia destacada del catalán en Internet se evidencia en los numerosos perfiles de Twitter que se dedican a enseñar, difundir y resolver dudas sobre nuestra lengua. También cuando redactamos en las redes sociales y en Internet en general debemos tener en cuenta una serie de criterios para obtener un texto adecuado, por más corto que sea. Veamos unos ejemplos de este tipo de perfiles. ¿Los conocemos? ¿Los utilizamos? ¿Echamos en falta a alguno?

Read More »

L’ús de la llengua catalana a la Xarxa

DSC08754 © Santacreu CC BY 2.0 flickr.com/photos/senkreu/6323175599/in/photostream/

Twitter s’estrena avui oficialment en català, tot i que no serà visible fins demà per la diferència horària amb Estats Units, després d’una intensa i persistent campanya ciutadana a la xarxa social amb l’etiqueta #twitterencatala. Aquest clam internauta, al qual també es va sumar la Generalitat, va contribuir decisivament a posar fi a un greuge: recordem que el català l’utilitzen gairebé 10 milions de persones i l’entenen més d’11 milions, xifres que la converteixen en la 9a llengua d’Europa 75a del món. També, cal subratllar la posició del català a Internet, on és la vuitena llengua a la blogosfera i la catorzena a Google, que té una versió en català. A més, disposa d’altres plataformes traduïdes, com ara Facebook o Youtube.

Aquesta presència destacada del català a Internet s’evidencia en els nombrosos perfils de Twitter que es dediquen a ensenyar, difondre i resoldre dubtes sobre la nostra llengua. També quan redactem a les xarxes socials i a Internet en general hem de tenir en compte una sèrie de criteris per obtenir un text adequat, per més curt que sigui. Vegem uns exemples d’aquests tipus de perfils. Els coneixem? Els fem servir? En trobem a faltar algun?

Read More »

El Catalanizador, un programa sencillo y útil para instalar el catalán en el ordenador

El Catalanizador es un programa creado por la asociación Softcatalà, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y otras entidades, que facilita la tarea de instalar la lengua catalana en Microsoft Windows (XP, Vista y 7), Microsoft Office (2003, 2007 y 2010) y Explorer (6, 7, 8 y 9). Además, permite cambiar la configuración del sistema al catalán y configurar el Explorer para que navegue en esta lengua. Todo en pocos pasos, muy sencillos y al alcance de cualquiera. ¿Conocemos el Catalanizador? ¿Lo hemos probado? ¿Hemos tenido alguna dificultad en el proceso? Consultemos el apartado de Preguntas Más Frecuentes y notifiquemos errores y problemas.

Read More »

El Catalanitzador, un programa senzill i útil per instal·lar el català a l’ordinador

El Catalanitzador és un programa creat per l’associació Softcatalà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i altres entitats, que facilita la tasca d’instal·lar la llengua catalana a Microsoft Windows (XP, Vista i 7), Microsoft Office (2003, 2007 i 2010) i Explorer (6, 7, 8 i 9). A més, permet canviar la configuració del sistema al català i configurar l’Explorer perquè navegui en aquesta llengua. Tot plegat en pocs passos, molt senzills i a l’abast de qualsevol. Coneixem el Catalanitzador? L’hem provat? Hem tingut alguna dificultat en el procés? Consultem l’apartat de Preguntes Més Freqüents i notifiquem errors i problemes.

Read More »

Aportar coneixement a la Viquipèdia des de l’Administració

La versió en català de la Viquipèdia farà 10 anys el proper 16 de març. Sabíeu que va ser la primera versió no anglesa que va editar articles i que és la que millor tracta els 1.000 articles bàsics, per sobre de l’edició en anglès?

La Viquipèdia és un reflex de la bona salut del català a Internet. Un exemple de creació social, lliure, gratuïta i en xarxa. Conté més de 300.000 articles i presenta una de les millors ràtios, entre editors i parlants, que milloren la seva qualitat cada dia i converteixen la Viquipèdia en una de les enciclopèdies familiars del segle XXI.

Quin rol ha de tenir l’Administració davant el projecte de la Viquipèdia? Pot plantejar-se introduir-hi coneixement?

Read More »