Nou canal Catalunya a gencat

Captura de pantalla del nou canal Catalunya
Captura de pantalla del nou canal Catalunya gencat.cat/catalunya

El canal Catalunya de gencat s’ha remodelat per mostrar d’una manera més visible i usable la realitat i diversitat del país. El portal incorpora un disseny nou que potencia els elements multimèdia i n’afegeix de nous. Així mateix, els continguts són més accessibles.

Una altra novetat del nou espai és la inclusió de serveis per a la ciutadania com ara el temps, el trànsit o el transport públic. També s’hi pot consultar informació estadística del país amb dades de demografia, situació econòmica o social, entre d’altres, que ajuden a contextualitzar la informació subministrada i els continguts de cada apartat.

Voleu visitar algun espai de Catalunya? Necessiteu informació perquè hi voleu treballar? Descobriu com fer-ho.

View in english

Nuevo canal Cataluña en gencat

Captura de pantalla del nou canal Catalunya
Captura de pantalla del nuevo canal Cataluña gencat.cat/catalunya

El canal Cataluña de gencat se ha remodelado para mostrar de una manera más visible y usable la realidad y diversidad del país. El portal incorpora un nuevo diseño que potencia los elementos multimedia y añade de nuevos. Asimismo, los contenidos son más accesibles.

Otra novedad del nuevo espacio es la inclusión de servicios para la ciudadanía como el tiempo, el tráfico o el transporte público. También se puede consultar información estadística del país con datos de demografía, situación económica o social, entre otros detalles, que ayudan a contextualizar la información suministrada y los contenidos de cada apartado.

¿Queréis visitar algún espacio de Cataluña? ¿Necesitáis información porque queréis trabajar aquí? Descubrid cómo hacerlo.

View in english