Twitter I: concepte i classificació d'aplicacions

twitter-website-screenshot-cc-by-sa-2-0Twitter és un servei en línia gratuït de microblogging, és a dir, una xarxa social que funciona amb missatges curts o tweets de 140  caràcters com a màxim, i que permet a l’usuari informar els seus seguidors sobre allò que s’està fent en tot moment o seguir l’activitat dels altres usuaris. Els missatges poden ser enviats i rebuts a través del web de Twitter o també mitjançant els dispositius mòbils, i els remitents poden restringir-ne l’entrega al seu cercle d’amics o permetre’n l’accés obert.

Twitter redueix, per tant, les barreres per enviar informació en línia i constitueix una experiència més interactiva que no pas altres opcions. Darrerament, ha mantingut un creixement exponencial en el nombre d’usuaris. En aquest sentit, el febrer del 2009 Twitter va esdevenir la tercera xarxa social més utilitzada, amb 6 milions de visitants, segons Compete.

Les converses que s’estableixen entre els usuaris es poden localitzar i organitzar a través de les hashtags o etiquetes. Les hashtags es poden seguir a través de twubs, una eina que permet crear o accedir a les comunitats generades al voltant d’aquestes etiquetes.

View in english

Twitter I: concepto y clasificación de aplicaciones

twitter-website-screenshot-cc-by-sa-2-0Twitter es un servicio en línea gratuito de microblogging, es decir, una red social que funciona con mensajes cortos o tweets de 140 caracteres como máximo, y que permite al usuario informar a sus seguidores sobre lo que está haciendo en todo momento o seguir la actividad de otros usuarios. Los mensajes pueden ser enviados y recibidos a través de la web de Twitter o también mediante dispositivos móviles, y los remitentes pueden restringir la entrega a su círculo de amigos o permitir el acceso abierto.

Twitter reduce, por tanto, las barreras para enviar información en línea y constituye una experiencia más interactiva que otras opciones. Últimamente, ha mentenido un crecimiento exponencial en el número de usuarios. En este sentido, en febrero de 2009 Twitter se convirtió en la tercera red social más utilizada, con 6 millones de visitantes, según Compete.

Las conversaciones se establecen entre los usuarios se pueden localizar y organizar a través de las hashtags o etiquetas. Las hashtags, a su vez, se pueden seguir a través de twubs, una herramienta que permite crear o acceder a las comunidades generadas alrededor de estas etiquetas.

View in english