L’aplicació per seguir les Eleccions 27S, definida pels usuaris

La ciutadania podrà seguir els resultats de les eleccions del proper diumenge 27 en temps real mitjançant l’aplicació Eleccions 27S, que incorpora noves funcionalitats basades en les millores que van proposar diferents ciutadans usuaris de la versió de les eleccions de 2012 de l’aplicació. Aquestes millores es van recollir arran del concurs Idees Obertes, que va tenir lloc entre els mesos de febrer i març de 2013. L’aplicació Eleccions 27S permet, per exemple, seguir fins al detall l’evolució de les votacions de manera que es pot saber el nom dels candidats electes que entren al Parlament de Catalunya en temps real.

Eleccions 27S és una aplicació mòbil gratuïta disponible en català, castellà i anglès per a Apple i Android.

Read More »

La aplicación para seguir las Elecciones 27S, definida por los usuarios

La ciudadanía podrá seguir los resultados de las elecciones del próximo domingo 27 en tiempo real mediante la aplicación Elecciones 27S, que incorpora nuevas funcionalidades basadas en las mejoras que propusieron varios ciudadanos usuarios de la versión de las elecciones de 2012 de la aplicación. Estas mejoras se recogieron a raíz del concurso Idees Obertes, que tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo de 2013. La aplicación Elecciones 27S permite, por ejemplo, seguir hasta el detalle la evolución de las votaciones de forma que se puede saber el nombre de los candidatos electos que entran en el Parlamento de Cataluña en tiempo real.

Elecciones 27S es una aplicación móvil gratuita disponible en catalán, castellano e inglés para Apple y Android.

Read More »