I Trobada Administracions en Xarxa

Compartir entre les Administracions que som presents a Catalunya el que fem i sabem per no haver de fer el mateix recorregut pel qual altres ja han passat. Això és el que ha animat la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a elaborar una guia pràctica i intuïtiva de recursos i eines i a presentar-la el passat dia 31 de maig al Castell de Calonge en el marc de la I Trobada d’Administracions en Xarxa.

A l’acte, organitzat també per l’Ajuntament de Calonge, hi van assistir més de 200 persones d’administracions ben diverses: professionals d’Oficines d’Atenció Ciutadana, responsables de comunicació d’ajuntaments, universitats o hospitals, experts en innovació… Alcaldes i altres càrrecs electes també van poder copsar de la mà de Gilabert III de Cruïlles que l’excel·lència en atenció ciutadana ve de tan lluny que es remunta als temps dels grans senyors de la contrada.

Davant de la complexitat creixent del món actual, la solució òptima és organitzar-se en xarxa: «no podem pretendre saber-ho tot sinó saber qui ho sap». Qui sap fer una bona escolta activa a les xarxes socials? Qui domina aquelles funcionalitats web que garanteixen l’accessibilitat per a tot tipus d’usuaris i contextos d’ús? I les estratègies multicanal per atendre amb solvència el ciutadà? Qui és un bon creador de continguts que engresquin l’usuari a través de missatgeria instantània?

L’atenció cal basar-la en els fets i dades vitals que afecten la ciutadania. Una ciutadania que reclama que l’Administració vagi al mateix ritme dels canvis socials que li ha tocat viure i que compleixi els principis de col·laboració, obertura i transparència, coresponsabilitat, coneixement obert, accessibilitat i servei públic.

Com podem inspirar-nos en bones pràctiques de gestió i presència a les xarxes socials, per exemple? Ajuntaments i governs d’arreu han reaprofitat la Guia de xarxes socials de la Generalitat per adequar-la a casuístiques pròpies.  Les trobades entre editors de perfils corporatius de diferents àmbits també s’han erigit en metodologies ben profitoses.

L’eina que resol de manera més ràpida i eficient els reptes de l’atenció ciutadana? Per ara sense dubte Telegram, ja sigui a través de canals unidireccionals i bidireccionals com en format bot, que ens distancia de la formalitat de les institucions i ens apropa a l’usuari. Tan clar es va veure això del Telegram que el Castell de Calonge va veure néixer un nou canal de treball entre tots els assistents.

Estem sobresaturats d’informació, llegim en diagonal i el percentatge de persones que naveguen amb el mòbil o tauleta supera al de les que ho fan des de l’ordinador. També vam veure clar que hem de repensar i redissenyar els nostres webs i vam fer un tastet dels ingredients de la millor recepta per cuinar-los: continguts de qualitat (actuals, propers, multiformat), bons dissenys (simples, homogenis i responsius). Només així tindrem l’honor de ser seleccionats i consumits pels gurmets-cercadors. Les exigències, doncs, ja no venen només de la ciutadania!

I cap aquí anem, cap a una administració cada cop més digitalitzada i sense papers però que no descuida l’atenció personalitzada i la millora continua de la qualitat: autoservei amb assistència en remot, solucions al núvol o sistemes automàtics d’anàlisi de la parla en són alguns exemples.

A la reflexió final de si tenia sentit continuar amb aquestes trobades pràctiques, clam unànime perquè se’n prengui el relleu.

Gràcies a tots i totes!

Guia d’atenció ciutadana

Consulta-la!

Galeria d’imatges:

41a sesión web: ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’

vídeo

Marc Cortés, socio y director general de RocaSalvatella, ha sido el ponente de la 41a sesión web ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’, que ha tenido hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona.

La sesión ha servido para reflexionar sobre cómo la Administración puede desarrollar y transmitir su actividad usando técnicas de márketing y comunicación a partir del comportamiento y de las necesidades de los ciudadanos.

Iréis encontrando todos los materiales correspondientes aquí:

– Vídeo-resumen

– Fotografías

– Síntesis

– Presentación

Read More »

41a sessió web: 'Ús d'estratègies de màrqueting a l'Administració'

vídeoMarc Cortés, soci i director general de RocaSalvatella, ha estat el ponent de la 41a sessió web ‘Ús d’estratègies de màrqueting a l’Administració’, que ha tingut lloc avui al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La sessió ha servit per reflexionar sobre com l’Administració pot desenvolupar i transmetre la seva activitat usant tècniques de màrqueting i comunicació a partir del comportament i de les necessitats dels ciutadans.

Anireu trobant tots els materials corresponents aquí:

Vídeo-resum

Fotografies

Síntesi

Presentació

Read More »

InnoGent. Juntos para la innovación

InnoGent, es el grupo interdisciplinar, colaborativo e interdepartamental formado por profesionales de la Administración de la Generalitat de Cataluña, que tiene como misión la concreción del eje 6 Innovación y Talento, del Plan de Reforma de la Administración de la Generalitat. Por tanto, InnoGent quiere contribuir a promover las condiciones organizativas y las prácticas de gestión de personas que favorecen la innovación en la actividad y funcionamiento de la Administración, allá donde y cuando haga falta.

Read More »

InnoGent. Junts per a la innovació

InnoGent, és el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental format per professionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que té com a missió la concreció de l’eix 6 Innovació i Talent, del Pla de Reforma de l’Administració de la Generalitat. Per tant, InnoGent vol contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració, allà on i quan faci falta.

Read More »

I Congrés de Govern Digital: impressions generals

Dos dies de Congrés de Govern Digital van servir per debatre sobre diferents matèries relacionades amb la bona governança i la gestió pública amb l’aplicació de les TIC. Destaquem algunes de les idees que van anar sorgint en les diverses ponències.

Un dels temes més tractats ha estat la innovació en l’Administració, necessària per crear valor, i que s’ha de dur a terme des de dins de l’organització però també implicar-hi la ciutadania. Cal que abans d’innovar es gestioni l’estructura interna i l’apoderem per preparar-la per al canvi.

Hi van participar Generalitat, ens locals i universitats, que van debatre sobre govern obert, agenda digital europea 2020, innovació pública, relacions amb les empreses, Administració electrònica i identitat digital entre altres temes.

Presentem el resum d’algunes de les ponències. Ens animem a completar-lo? Feu les vostres aportacions als comentaris de l’apunt!

I Congreso de Gobierno Digital: impresiones generales

Dos días de Congreso de Gobierno Digital sirvieron para debatir sobre diferentes materias relacionadas con la buena gobernanza y la gestión pública con la aplicación de las TIC. Destacamos algunas de las ideas que surgieron en las distintas ponencias.

Uno de los temas más tratados ha sido la innovación en la Administración, necesaria para crear valor, y que se debe llevar a cabo desde dentro de la organización pero también implicar a la ciudadanía. Antes de innovar debemos gestionar la estructura interna y empoderarla para prepararla para el cambio.

Participaron Generalitat, entes locales y universidades, que debatieron sobre gobierno abierto, agenda digital europea 2020, innovación pública, relaciones con las empresas, Administración electrónica e identidad digital entre otros temas.

Presentamos el resumen de algunas de las ponencias. ¿Nos animamos a completarlo? ¡Haced vuestras aportaciones en los comentarios del post!

37a sesión web: 'Catálogo de herramientas digitales para los profesionales de la Administración'

Dolors Reig ha habaldo en la 37a sesión web, Catálogo de herramientas digitales para los profesionales de la Administración, de Tecnologías, Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y de Tecnologías, Em[a]poderamiento y Participación (TEC). Reig, psicóloga social y experta en redes sociales e innovación educativa ha presentado las principales herramientas y recursos en la red que pueden resultar útiles a los profesionales de la Administración. Ha mencionado algunas herramientas de colaboración, es decir, redes sociales corporativas, como Ning, de la que ha destacado que es la única que hasta ahora se podía habilitar en catalán, Spruz (más sencilla), Yammer (multifuncional), Zyncro (más nueva), SocialEngine (no tan completa como Ning), Elgg (personalizable y con servidor propio) y Mixxt. También ha apuntado ejemplos de lo que ella llama entornos personales de aprendizaje (EPA), una combinación de herramientas que permiten filtrar y organizar información de la Red con la finalidad de aprender.

Sin embargo, Reig ha reiterado que más importante que las herramientas es saber organizar las cosas en grupo y comunicarlas en formatos de historia que empaticen con las personas.

Materiales de la sesión:

– Fotografías

– Vídeo-síntesis

– Presentación

– Síntesis

– Vídeo entero

Read More »

37a sessió web: 'Catàleg d’eines digitals per als professionals de l’Administració'

Dolors Reig ha parlat a la 37a sessió web, Catàleg d’eines digitals per als professionals de l’Administració, de Tecnologies, Aprenentatge i Coneixement (TAC) i de Tecnologies, Em[a]poderament i Participació (TEC). Reig, psicòloga social i experta en xarxes socials i innovació educativa ha presentat les principals eines i recursos a la xarxa que poden resultar útils als professionals de l’Administració. Ha mencionat algunes eines de col·laboració, és a dir, xarxes socials corporatives, com ara NING, de la qual ha destacat que és l’única que fins ara es podia habilitar en català, Spruz (més senzilla), Yammer (multifuncional), Zyncro (més nova), SocialEngine (no tan completa com Ning), Elgg (personalitzable i amb servidor propi) i Mixxt. També ha apuntat exemples del que ella anomena entorns personals d’aprenentatge (EPA), una combinació d’eines que permeten filtrar i organitzar informació de la Xarxa amb la finalitat d’aprendre.

Tanmateix, Reig ha reiterat que més important que les eines és saber organitzar les coses en grup i comunicar-les en formats d’història que empatitzi amb les persones.

Materials de la sessió:

Fotografies

Vídeo-síntesi

Presentació

Síntesi

Vídeo sencer

Read More »

Global GovJam dentro de la Semana de la Innovación en Servicios Públicos

La Global GovJam, un evento sobre la innovación de los servicios públicos que se celebra al mismo tiempo en 42 ciudades del mundo, tuvo lugar también en Barcelona del 3 al 5 de junio en los locales de la Escuela de Administración Pública.

El lema de la jam “Hacer, no hablar”, es una filosofía que los organizadores siguen al pie de la letra en las sesiones. Una forma innovadora de crear servicios en los que los participantes no se paran a pensar y analizar, sino que desde el primer minuto lanzan ideas para construir.

Read More »