Aportar coneixement a la Viquipèdia des de l’Administració

La versió en català de la Viquipèdia farà 10 anys el proper 16 de març. Sabíeu que va ser la primera versió no anglesa que va editar articles i que és la que millor tracta els 1.000 articles bàsics, per sobre de l’edició en anglès?

La Viquipèdia és un reflex de la bona salut del català a Internet. Un exemple de creació social, lliure, gratuïta i en xarxa. Conté més de 300.000 articles i presenta una de les millors ràtios, entre editors i parlants, que milloren la seva qualitat cada dia i converteixen la Viquipèdia en una de les enciclopèdies familiars del segle XXI.

Quin rol ha de tenir l’Administració davant el projecte de la Viquipèdia? Pot plantejar-se introduir-hi coneixement?

Read More »

Aportar conocimiento a la Viquipèdia desde la Administración

Imagen conmemorativa del 10º aniversario de la Viquipèdia

La versión en catalán de la Viquipèdia hará 10 años justo mañana y lo celebrará con una serie de actos. ¿Sabíais que fue la primera versión no inglesa que editó artículos y que es la que mejor trata los 1.000 artículos básicos, por encima de la edición en inglés?

La Viquipèdia es un reflejo de la buena salud del catalán en Internet. Un ejemplo de creación social, libre, gratuita y en red. Contiene más de 300.000 artículos y presenta una de las mejores ratios, entre editores y hablantes, que mejoran su calidad cada día y convierten la Viquipèdia en una de les enciclopedias familiares del siglo XXI.

¿Qué rol debe tener la Administración ante el proyecto de la Viquipèdia? ¿Puede plantearse introducir conocimiento?

Read More »

Aportar coneixement a la Viquipèdia des de l'Administració

Imatge commemorativa del 10è aniversari de la Viquipèdia

La versió en català de la Viquipèdia farà 10 anys justament demà i ho celebrarà amb una sèrie d’actes. Sabíeu que va ser la primera versió no anglesa que va editar articles i que és la que millor tracta els 1.000 articles bàsics, per sobre de l’edició en anglès?

La Viquipèdia és un reflex de la bona salut del català a Internet. Un exemple de creació social, lliure, gratuïta i en xarxa. Conté més de 300.000 articles i presenta una de les millors ràtios, entre editors i parlants, que milloren la seva qualitat cada dia i converteixen la Viquipèdia en una de les enciclopèdies familiars del segle XXI.

Quin rol ha de tenir l’Administració davant el projecte de la Viquipèdia? Pot plantejar-se introduir-hi coneixement?

Read More »