Publicació de comentaris

Es poden fer comentaris als apunts, però s’han de complir aquests requisits:

  • Ser pertinents, és a dir, no s’han d’allunyar del tema tractat.
  • Mantenir el respecte i no ofendre ni atemptar contra la dignitat d’altres persones.
  • No contenir dades de caràcter personal.
  • No tenir com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.
  • No violar cap llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.
  • No ser contingut promocional o brossa (spam).
  • L’autor del comentari s’ha d’identificar

Els comentaris que no compleixin aquests requisits no es publicaran i es podran bloquejar els usuaris.