L’Amical Viquimèdia i la Generalitat col·laboren en la difusió de continguts web i dades obertes i en projectes de voluntariat

matrix-1799653_1920L’associació Amical Viquimèdia i la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de l’any 2013. L’acord estableix el marc per col·laborar mútuament en la difusió del coneixement propi de la Generalitat de Catalunya –explicitat en els continguts de tots els seus webs i del portal de dades obertes– perquè sigui reutilitzat a la Viquipèdia.

Sota l’aixopluc de l’acord de col·laboració, els departaments i altres ens de la Generalitat organitzen actuacions de tota índole: activitats formatives, viquimaratons i altres sessions de treball cooperatiu viquipedista, entre d’altres.

Resumidament, els compromisos que assumeix la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General ”Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència i de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, són els següents:

  • Fomentar la reutilització dels continguts web de la Generalitat.
  • Difondre la informació publicada al portal institucional Dades obertes gencat.
  • Organitzar sessions de formació i dinamització entre els professionals de la Generalitat.
  • Promoure sessions de treball per reutilitzar dades obertes adreçades a estudiants i persones emprenedores.
  • Facilitar a l’Associació Amical Viquimèdia informació sobre el procés d’obertura de dades públiques i el calendari d’execució.
  • Fer d’enllaç entre l’Associació Amical Viquimèdia i els departaments de la Generalitat de Catalunya, per fomentar la creació i la reutilització de continguts així com també el voluntariat viquipedista entre els seus professionals.
  • Col·laborar en la difusió de les iniciatives que impulsi l’Associació Amical Viquimèdia.
  • Fer difusió al web i xarxes socials de gencat.cat de les activitats concretes dutes a terme amb Viquipèdia i impulsar accions de sensibilització de l’ús del català a internet i de reutilització de continguts amb llicències de difusió oberta.

Materials de la 47a sessió web: ‘ Al límit de la publicitat digital per atreure els usuaris’

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Gemma Escribano, directora de màrqueting de Wallapop, ha exposat estratègies i recursos de publicitat digital que els han servit per adaptar-se al nou model social i econòmic i ha parlat de com l’Administració també pot fer-ne ús.

 

 

 

 

El canal @gencat a Telegram: balanç de 2016

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

“Bon dia! Oi que ja ens esperaves?…” El 12 de maig de 2016 es va donar així el tret de sortida al canal @gencat a Telegram.
Des d’aleshores s’han enviat gairebé 300 missatges i, a finals d’any, s’hi havien subscrit més de 3.500 persones, que a hores d’ara ja superen els 3.600.

Quan comença la convocatòria de les proves per obtenir els certificats de català?
¿On es pot consultar l’historial mèdic, saber quan es té visita al metge o quan toca la propera vacuna en un web personal?
¿Què va passar la jornada fatídica del 5 de febrer de 1939 perquè hagi estat declarat Dia Nacional de l’Exili i la Deportació?
¿Com es pot saber a què es dediquen els pressupostos municipals i comparar-los entre diferents Ajuntaments?
O què podem fer per reduir la factura elèctrica?

Els subscriptors del canal @gencat de Telegram ja en saben la resposta.

Si voleu tenir informació actual i útil, només us heu de subscriure al canal @gencat gratuïtament a https://telegram.me/gencat o directament buscar “@gencat” a l’aplicació Telegram. Rebreu cada dia al vostre mòbil un missatge útil i d’interès. Des del maig de l’any passat, el canal @gencat difon notícies, continguts i informacions d’alt valor de servei per a la ciutadania.

Telegram és una aplicació de missatgeria instantània gratuïta que inclou, entre d’altres funcionalitats,  els canals, des d’on s’envien missatges unidireccionals a un nombre il·limitat de subscriptors.

Taller “Redes sociales y mensajería instantánea”

La Dirección General de Atención Ciudadana ha estado presente en el II Congreso de Gobierno Digital como organizadora del encuentro y como dinamizadora del taller “Redes sociales y mensajería instantánea”, que tuvo lugar el 25 de enero en la Sala Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

En un debate abierto y dinámico, alejado del formato clásico de ponencia, Sergi Xaudiera (Dirección General de Atención Ciudadana), Mar Lobato (Ayuntamiento de Rubí) y María Cortés (Termcat) reflexionaron sobre el modelo de coordinación de los perfiles de redes sociales.

Tanto los ponentes como los asistentes participaron en una conversación fluida donde se trataron diferentes aspectos de la gestión de perfiles oficiales de todo tipo de organismos públicos, tales como el equilibrio entre la comunicación de contenidos de servicio y las políticas relativas a cada gobierno, los tipos de contenidos a publicar o los indicadores para hacer un seguimiento de la actividad. Se compartieron experiencias de organismos públicos en la gestión, creación, calendarización y seguimiento de la actividad institucional en los canales de redes sociales y mensajería instantánea.

También se debatió sobre el establecimiento de protocolos de interacción multicanal para poder ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía, así como sobre la necesidad de estar presente en los nuevos entornos digitales utilizados por la ciudadanía.governdigital2017_dia1_123

La Dirección General de Atención Ciudadana, además, aprovechó el Congreso para informar de su voluntad de liderar nuevos encuentros multiadministraciones, en los que se compartan las mejores prácticas y consejos para una mejor relación con la ciudadanía en los espacios digitales. A todos aquellos profesionales de la Administración y del ámbito de la atención ciudadana, ¡os invitamos a participar!

II Congreso de Gobierno Digital

Taller “Xarxes socials i missatgeria instantània”

governdigital2017_dia1_123La Direcció General d’Atenció Ciutadana ha estat present al II Congrés de Govern Digital com a organitzadora de la trobada i com a dinamitzadora del taller “Xarxes socials i missatgeria instantània”, que va tenir lloc el 25 de gener a la Sala Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

En un debat obert i dinàmic, allunyat del format clàssic de ponència, Sergi Xaudiera (Direcció General d’Atenció Ciutadana), Mar Lobato (Ajuntament de Rubí) i Maria Cortés (Termcat) van reflexionar sobre el model de coordinació dels perfils de xarxes socials.

Tant els ponents com els assistents van participar en una conversa fluïda on es van tractar diferents aspectes de la gestió de perfils oficials de tot tipus d’organismes públics, com ara l’equilibri entre la comunicació de continguts de servei i les polítiques relatives a cada govern, els tipus de continguts a publicar o els indicadors per fer un seguiment de l’activitat. Es van compartir experiències d’organismes públics en la gestió, creació, calendarització i seguiment de l’activitat institucional als canals de xarxes socials i missatgeria instantània.

També es va debatre sobre l’establiment de protocols d’interacció multicanal per poder oferir un servei més eficient a la ciutadania, així com sobre la necessitat de ser present en els nous entorns digitals utilitzats per la ciutadania.

La Direcció General d’Atenció Ciutadana, a més, va aprofitar el Congrés per informar de la seva voluntat de liderar noves trobades multiadministracions, en què es comparteixin les millors pràctiques i consells per una millor relació amb la ciutadania en els espais digitals. A tots aquells professionals de l’Administració i de l’àmbit de l’atenció ciutadana, us convidem a participar-hi!

II Congrés de Govern Digital

II Congreso de Gobierno Digital

governdigital2017_dia1_171Los pasados días 25 y 26 de enero se ha celebrado en Barcelona la segunda edición del Congreso de Gobierno Digital, organizado por la Generalitat de Cataluña, el Consorcio AOC y el Consorcio Localret, con la colaboración de la Diputación de Barcelona, y que este año ha reflexionado entorno “El reto de la sociedad digital y la transformación de las administraciones públicas”. El encuentro ha permitido crear un fructífero punto de intercambio y debate en torno a las infraestructuras que deben permitir una buena gobernanza y una gestión pública eficiente, mediante una Administración abierta e innovadora que dé respuesta a las demandas y expectativas de la ciudadanía.

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) ha sido el escenario elegido para acoger los más de 1.400 congresistas que han participado en el encuentro, entre ellos los máximos representantes y los responsables de proyectos de éxito en este ámbito de las diferentes administraciones públicas de Cataluña, así como las empresas líderes del sector y diversos expertos relacionados con la materia.

El Congreso ha puesto de manifiesto la necesidad de conectar y establecer canales de colaboración entre los sectores público y privado para hacer realidad el reto de la digitalización de la Administración, la apertura de los datos de que dispone y la ejecución de proyectos de territorio inteligente.

La meta a la que deben aspirar las administraciones públicas es lograr un verdadero gobierno abierto que devuelva a la ciudadanía la confianza en las instituciones. Para conseguir este objetivo, es necesario que las administraciones no sólo lleven a cabo proyectos innovadores y transparentes que agilicen la interacción ciudadana con las instituciones, sino también que aprendan a comunicarse efectivamente con la sociedad. En este sentido, el Congreso ha hecho patente la relevancia de ofrecer datos abiertos en formatos inteligibles y la centralidad de las redes sociales como vía de aproximación a los ciudadanos.

Iniciativas como la celebración del Congreso de Gobierno Digital constituyen oportunidades únicas para avanzar hacia la digitalización y la apertura de las administraciones públicas. Esta segunda edición ha servido para poner en común las experiencias en marcha, los proyectos en proceso de lanzamiento y las oportunidades de colaboración y de transferencia de tecnologías aplicables entre los responsables públicos. Teniendo en cuenta el éxito de participación y la relevancia de las aportaciones, ¿no esperáis ya una tercera edición del Congreso de Gobierno Digital?

II Congrés de Govern Digital

governdigital2017_dia1_171Els passats dies 25 i 26 de gener s’ha celebrat a Barcelona la segona edició del Congrés de Govern Digital, organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i el Consorci Localret, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que enguany ha reflexionat entorn “El repte de la societat digital i la transformació de les administracions públiques”. La trobada ha permès crear un fructífer punt d’intercanvi i debat al voltant de les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, mitjançant una Administració oberta i innovadora que doni resposta a les demandes i expectatives de la ciutadania.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha estat l’escenari escollit per acollir els més de 1.400 congressistes que han participat a la trobada, entre ells els màxims representants i els responsables de projectes d’èxit en aquest àmbit de les diferents administracions públiques de Catalunya, així com les empreses capdavanteres del sector i diversos experts relacionats amb la matèria.

El Congrés ha posat de manifest la necessitat de connectar i establir canals de col·laboració entre els sectors públic i privat per fer realitat el repte de la digitalització de l’Administració, l’obertura de les dades de què disposa i l’execució de projectes de territori intel·ligent.

La fita a què han d’aspirar les administracions públiques és assolir un veritable govern obert que retorni a la ciutadania la confiança en les institucions. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari que les administracions no només duguin a terme projectes innovadors i transparents que agilitzin la interacció ciutadana amb les institucions, sinó també que aprenguin a comunicar-se efectivament amb la societat. En aquest sentit, el Congrés ha fet palesa la rellevància d’oferir dades obertes en formats intel·ligibles i la centralitat de les xarxes socials com a via d’aproximació als ciutadans.

Iniciatives com la celebració del Congrés de Govern Digital constitueixen oportunitats úniques per avançar cap a la digitalització i l’obertura de les administracions públiques. Aquesta segona edició ha servit per posar en comú les experiències en marxa, els projectes en procés de llançament i les oportunitats de col·laboració i de transferència de tecnologies aplicables entre els responsables públics. Tenint en compte l’èxit de participació i la rellevància de les aportacions, no espereu ja una tercera edició del Congrés de Govern Digital?

Més informació:

I Concurs d’Idees de la DG d’Atenció Ciutadana

concurs_dgac_guanyadorsEl 16 de desembre es va atorgar el premi al I Concurs d’Idees de la Direcció General d’Atenció Ciutadana. El jurat, que no coneixia la identitat del guanyador, va seleccionar set idees finalistes i va atorgar el guardó al I Concurs d’Idees Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC)
a Eugeni d’Ors. Sota aquest pseudònim s’amagava la identitat del guanyador, Jordi Puig. La idea guanyadora, que ja s’ha posat en marxa tal com s’havia compromès a fer la Direcció, és:

“Disposar d’un calendari compartit on cadascú pugui anotar aquelles fites/esdeveniments/notícies de rellevància per a la DGAC: la publicació d’un nou web, l’aparició d’una nova app mòbil, l’obertura (o finalització) del termini d’un tràmit, etc. Un calendari d’aquest tipus permet compartir informació amb el mínim esforç, fa tothom més conscient de les dades rellevants del dia a dia, genera connexions entre els diversos àmbits de treball i pot facilitar certes feines i rutines.”

De la oficina en papel a la oficina digital

keyboard-886462_1920Así como hasta ahora los procedimientos administrativos se hacían en papel o digitalmente, la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de la nueva normativa de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones supone una reforma profunda de los procesos en la Administración que ahora deberán de ser únicamente y exclusivamente electrónicos, simples y menos burocráticos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público implican la obligación de digitalizar toda la documentación que las administraciones públicas tramiten, así como los documentos que la ciudadanía aporta.

El objetivo de este cambio es reconocer el derecho de la ciudadanía a acceder telemáticamente a la información propia que consta en los expedientes tramitados por las diferentes administraciones. De esta forma, también se garantiza el derecho a no tener que volver a presentar la documentación aportada previamente. En este sentido, el cambio más impactante será la digitalización de la documentación, tanto la que emite la Administración como la que aporta el ciudadano y se generarán copias auténticas con un código seguro de verificación que permitirá consultar el documento original desde cualquier administración pública.

Las personas físicas con pocos conocimientos o con falta de recursos tecnológicos tienen derecho a ser atendidos y a recibir ayuda en las oficinas de asistencia en materia de registro y el mismo personal de la oficina podrá hacer el trámite en nombre del ciudadano o bien le podrá ayudar a hacerlo desde un punto de autoservicio.

En cuanto a las personas jurídicas y al resto de colectivos obligados según la Ley a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, en el ámbito de la Generalitat, lo deberán hacer a partir del 2018.

Con la entrada en vigor de estas dos leyes, la Administración deberá de poner a disposición las notificaciones electrónicas a través de la sede electrónica. Las personas físicas que lo pidan expresamente, también podrán recibir la notificación en papel.

2a Jornada de servicios de atención ciudadana telefónica

012_logoLa Dirección General de Atención Ciudadana partició en la  2a Jornada de servicios de atención ciudadana telefónica 012, celebrada en Valencia el 1 de diciembre. Asistieron representantes de los servicios 012 de diferentes comunidades autónomas, del 060 del Estado y del 010 de Valencia.

El responsable del Área de Atención Telefónica de la Dirección General de Atención Ciudadana, Antoni Martín, presentó el modelo de servicio del 012 de Catalunya i el canal de mensajería instantánea, con Telegram, integrado en la plataforma del 012, la primera experiencia internacional en un servicio de estas características.

También presentó una iniciativa, a la cual se sumaron el resto de comunidades, sobre la regulación de tarifas que aplican las diferentes operadoras de telefonía a sus clientes para llamar al 012. En algunos casos, las diferencias de precio pueden llergar a ser del 100% por el mismo tipo de llamada.

En el transcurso de la Jornada se abordaron otros temas, como la recogida formal de quejas a través del 012 o el impacto de la Ley 39/2015.