42a sessió web: ‘Conversar amb la ciutadania per les xarxes socials’

capturaLa 42a sessió web ‘Conversar amb la ciutadania per les xarxes socials’, a càrrec d’Aurora Masip i Manel Gastó, del Banc de Sang i Teixits (BST),ha tingut lloc avui al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Aquí podeu consultar tots els materials de la sessió:

Masip i Gastó han explicat l’experiència del BST en xarxes socials i han donat les claus per obtenir resultats pel que fa a la relació amb la ciutadania a través d’aquestes plataformes.

Els ponents han remarcat que cal ser transparents en la comunicació a la xarxa per aconseguir la confiança dels usuaris. El seu objectiu a l’hora de plantejar-se la presència del BST a la xarxa era conèixer i conversar amb els usuaris.

Com un compte més de la Generalitat, van passar a formar part de la solució corporativa per poder participar de les comunitats de professionals, rebre les mètriques i l’assessorament de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i emmarcar la seva estratègia dins el que estableix la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.

Basen la seva comunicació en 4C: contactes, continguts, conversa i col·laboració. Pel que fa a contactes, utilitzen els perfils de @donarsang per aconseguir seguidors, connectar amb influenciadors i conèixer millor els donants. Els continguts els serveixen per generar comunitat, informar i transmetre valors. La conversa, per parlar amb els donants; i la col·laboració, per fer dels donants prescriptors de la matèria.

Accions com la dels Ambaixadors 2.0, que difonen el missatge del BST a través dels seus perfils personals, o petits vídeos que expliquen casos de persones que han necessitat sang són algunes campanyes que han dut a terme.

Amb tot, Masip i Gastó han ofert uns quants consells pel que fa a la comunicació a les xarxes socials: ser més immediat que ràpid, amb la idea d’oferir respostes fonamentades als usuaris, estar en contacte i fer partícips els diferents equips de treball de l’organització i ser a la xarxa amb els 5 sentits per poder millorar l’atenció a la ciutadania.

 

41a sesión web: ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’

vídeo

Marc Cortés, socio y director general de RocaSalvatella, ha sido el ponente de la 41a sesión web ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’, que ha tenido hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona.

La sesión ha servido para reflexionar sobre cómo la Administración puede desarrollar y transmitir su actividad usando técnicas de márketing y comunicación a partir del comportamiento y de las necesidades de los ciudadanos.

Iréis encontrando todos los materiales correspondientes aquí:

– Vídeo-resumen

– Fotografías

– Síntesis

– Presentación

Read More »

41a sessió web: 'Ús d'estratègies de màrqueting a l'Administració'

vídeoMarc Cortés, soci i director general de RocaSalvatella, ha estat el ponent de la 41a sessió web ‘Ús d’estratègies de màrqueting a l’Administració’, que ha tingut lloc avui al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La sessió ha servit per reflexionar sobre com l’Administració pot desenvolupar i transmetre la seva activitat usant tècniques de màrqueting i comunicació a partir del comportament i de les necessitats dels ciutadans.

Anireu trobant tots els materials corresponents aquí:

Vídeo-resum

Fotografies

Síntesi

Presentació

Read More »

40a sessió web: 'Fórmules per innovar una institució'

La 40a sessió web que ha tingut lloc avui al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ha anat sobre GeoStart: fórmules per innovar una institució. Els ponents, Sergi Anguita i Marc Torres formen part del grup d’innovació i prototipatge de productes i serveis en l’àmbit de la geoinformació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Podeu consultar-ne el resum a continuació i també tots els materials que hi tenen relació.

Materials:

Vídeo-resum

Fotos

Vídeo sencer

Presentació

Síntesi

Read More »

40a sesión web: 'Fórmulas para innovar una institución'

La 40a sesión web que ha tenido lugar hoy en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, ha ido sobre GeoStart: fórmulas para innovar una institución. Los ponentes, Sergi Anguita y Marc Torres forman parte del grupo de innovación y prototipaje de productos y servicios en el ámbito de la geoinformación del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). Podéis consultar el resumen a continuación y también todos los materiales relacionados.

Materiales:

Vídeo-resumen

– Fotos

– Vídeo entero

– Presentación

– Síntesis

Read More »

39a sessió web: 'Què és això dels smart citizens?'

Francis Pisani ha explicat avui què són les smart city en la 39ª sessió web, que ha tingut lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Ja en podem veure els materials:

Vídeo-resum

Imatges

Presentació

Síntesi

Pisani, que investiga sobre les ciutats intel·ligents, ha destacat cinc canvis que hi influeixen: la urbanització massiva, la tecnologia, el canvi climàtic, el nou ordre mundial (creixement de les ciutats) i el qüestionament de l’estat-nació. Ha dit que hi ha moltes definicions del concepte, que varien segons el lloc on s’aplica. Amb tot, per ell el més important quan es parla d’smart cities són la datàpolis i la particípolis: recol·lectar i tractar dades intel·ligentment i afavorir la participació ciutadana. Si bé la datàpolis la duen a terme les grans empreses, cosa que fa que la ciutadania rebutgi les smart cities per falta de credibilitat, és convenient afegir-hi la particípolis per dotar-la de valor i treure’n el millor.

Pisani ha recordat que els models clàssics de participació ciutadana es basen en la relació electrònica amb l’Administració. Segons ell, a les dades de les empreses cal afegir-hi la participació dels ciutadans (smart citizens).

39a sesión web: 'Qué es eso de los smart citizens?'

Francis Pisani ha explicado hoy qué son las smart city en la 39ª sesión web, que ha tenido lugar en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Ya podemos ver los materiales:

– Vídeo-resumen

– Imágenes

– Presentación

– Síntesis

Pisani, que investiga sobre las ciudades inteligentes, ha destacado cinco cambios que influyen en ellas: la urbanización masiva, la tecnología, el cambio climático, el nuevo orden mundial (crecimiento de las ciudades) y el cuestionamiento del estado-nación. Ha dicho que hay muchas definiciones del concepto, que varían según el lugar donde se aplica. Con todo, para él lo más importante cuando se habla de smart cities son la datápolis y la particípolis: recolectar y tratar datos inteligentemente y favorecer la participación ciudadana. Si bien la datápolis la llevan a cabo las grandes empresas, lo que hace que la ciudadanía rechace las smart cities por falta de credibilidad, es conveniente añadir la particípolis para dotarla de valor y sacar lo mejor.

Pisani ha recordado que los modelos clásicos de participación ciudadana se basan en la relación electrónica con la Administración. Según el, a los datos de las empresas hay que añadirle la participación de los ciudadanos (smart citizens).

38a sesión web: ‘Nuevos sistemas de atención ciudadana’

En la 38a sesión web ‘Nuevos sistemas de atención ciudadana: web gencat, transparencia y otras novedades’, que tuvieron lugar ayer en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Ignasi Genovès, director general de Atención Ciudadana y Difusión, hizo un inciso en el cambio de paradigma en este ámbito. Se digitalizan los canales y se va hacia una atención multicanal integral con la intención de que la ciudadanía pueda iniciar la interacción en un canal y acabarlo en otro.

Aquí tenéis todos los materiales:

– Presentación

– Síntesis

– Fotografías

– Vídeo entero

– Vídeo-resumen

Read More »

38a sessió web: ‘Nous sistemes d’atenció ciutadana’

A la 38a sessió web ‘Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats’, que va tenir lloc ahir al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Ignasi Genovès, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, va fer incís en el canvi de paradigma en aquest àmbit. Es digitalitzen els canals i es va cap a una atenció multicanal integral amb la intenció que la ciutadania pugui iniciar la interacció en un canal i acabar-lo en un altre.

Aquí teniu tots els materials:

Presentació

Síntesi

Fotografies

Vídeo sencer

Vídeo-resum

Read More »

37a sesión web: 'Catálogo de herramientas digitales para los profesionales de la Administración'

Dolors Reig ha habaldo en la 37a sesión web, Catálogo de herramientas digitales para los profesionales de la Administración, de Tecnologías, Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y de Tecnologías, Em[a]poderamiento y Participación (TEC). Reig, psicóloga social y experta en redes sociales e innovación educativa ha presentado las principales herramientas y recursos en la red que pueden resultar útiles a los profesionales de la Administración. Ha mencionado algunas herramientas de colaboración, es decir, redes sociales corporativas, como Ning, de la que ha destacado que es la única que hasta ahora se podía habilitar en catalán, Spruz (más sencilla), Yammer (multifuncional), Zyncro (más nueva), SocialEngine (no tan completa como Ning), Elgg (personalizable y con servidor propio) y Mixxt. También ha apuntado ejemplos de lo que ella llama entornos personales de aprendizaje (EPA), una combinación de herramientas que permiten filtrar y organizar información de la Red con la finalidad de aprender.

Sin embargo, Reig ha reiterado que más importante que las herramientas es saber organizar las cosas en grupo y comunicarlas en formatos de historia que empaticen con las personas.

Materiales de la sesión:

– Fotografías

– Vídeo-síntesis

– Presentación

– Síntesis

– Vídeo entero

Read More »