El idCAT Móvil, sencillez y facilidad para tramitar digitalmente

20160711_idcat.jpg_1163816821El idCAT Móvil es un sistema de identificación y firma alternativo a los certificados, basado en el uso de contraseñas de un solo uso que se envían por SMS al teléfono móvil.
Sin certificados ni fecha de caducidad, el idCAT Móvil es un sistema más ágil y más sencillo que simplifica la tramitación. Para poder hacer uso no se necesita instalar ningún software ni en el navegador ni en el móvil.
El alta en el servicio no tiene ningún coste, la puede solicitar cualquier ciudadano mayor de 16 años a través de la web https://idcatmobil.seu.cat. También existe la opción del registro presencial en las oficinas de atención ciudadana de la Generalitat de Cataluña, las oficinas de gestión empresarial y las entidades de registro idCAT.
Una vez que estamos registrados y el sistema en valida los datos, ya podemos utilizar el idCAT Móvil para tramitar desde cualquier ordenador tableta o móvil. Con este sistema el ciudadano puede acceder a Mi carpeta, donde puede controlar los trámites y gestiones que tiene con la Administración, o presentar una solicitud de acceso a la información pública. Próximamente, se irán añadiendo otros trámites en línea.
Más información
Blog Administración Abierta de Cataluña (12.07.16)

Diario Ara (17.07.16)
Tinet (Tarragona Internet). Diputación de Tarragona (19.07.16)

L’idCAT Mòbil, senzillesa i facilitat per tramitar digitalment

20160711_idcat.jpg_1163816821L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació i signatura alternatiu als certificats, basat en l’ús de contrasenyes d’un sol ús que s’envien per SMS al telèfon mòbil.
Sense certificats ni data de caducitat, l’idCAT Mòbil és un sistema més àgil i més senzill que simplifica la tramitació. Per poder fer-ne ús no es necessita instal·lar cap programari ni en el navegador ni en el mòbil.
L’alta al servei no té cap cost, la pot demanar qualsevol ciutadà més gran de 16 anys a través del web https://idcatmobil.seu.cat. També hi ha l’opció del registre presencial a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya les oficines de gestió empresarial i les entitats de registre idCAT.
Un cop que hi estem registrats i el sistema en valida les dades, ja podem emprar l’idCAT Mòbil per tramitar des de qualsevol ordinador tauleta o mòbil. Amb aquest sistema el ciutadà pot accedir a La meva carpeta, on pot controlar els tràmits i gestions que té amb l’Administració, o presentar una sol·licitud d’accés a la informació pública. Properament, s’hi aniran afegint altres tràmits en línia.

Més informació
Blog Administració Oberta de Catalunya (12.07.16)
Diari Ara (17.07.16)
Tinet (Tarragona Internet). Diputació de Tarragona (19.07.16)

Reutilització de dades obertes

Cliqueu sobre la imatge per veure la presentació

El Parc Tecnològic del Vallès ha acollit avui la jornada El projecte open data de la Generalitat de Catalunya, una sessió informativa on Jordi Graells i Miquel Torregrosa, responsables del projecte Dades obertes (open data), han explicat a un grup d’empresaris el model d’obertura de dades de la Generalitat de Catalunya. Us n’adjuntem la presentació, que detalla de manera didàctica i amb exemples el projecte open data a Catalunya.

Read More »

Com gestionar la privacitat a les xarxes socials a l’Administració?

flickr.com/photos/amagill/235453953/in/set-780888/ Lock © AMagill cc-by
flickr.com/photos/amagill/235453953/in/set-780888/ Lock © AMagill cc-by

De la taula rodona Control de la privacitat en les xarxes socials: utopia o realitat? de les 7es Jornades de Signatura Electrònica del passat mes d’octubre organitzades pel CatCert al Teatre Nacional de Catalunya, se’n va desprendre un interessant i ric debat tant durant la sessió com, en acabat, a la Xarxa. A partir de les intervencions de gran nivell aportades per 46 persones diferents, s’han elaborat unes conclusions conjuntes que oferim a continuació perquè són d’aplicació a l’àmbit de l’Administració. Com les veiem? Què hi afegiríem o en trauríem?

View in english

Safe Creative, un registre per autogestionar-se els drets de les obres

Safe Creative és un web que actua de registre neutral d’una obra, que testimonia qui n’és l’autor i què se’n pot fer i què no. Molt útil per afermar la seguretat jurídica de l’obra que sotmetem a aquelles llicències, serveix perquè l’autor pugui acreditar-ne l’autoria en una data concreta enfront d’un tercer que se l’atribueixi. A més, permet a les empreses obtenir la garantia jurídica d’una declaració d’un autor sobre la titularitat dels seus drets i una certificació que al moment quan es van decidir a usar una obra concreta, aquesta obra estava sota unes determinades condicions de llicència per expressa voluntat del titular dels drets.

View in english