Reforma de les administracions públiques estatals

Reproduïm una adaptació de l’article ‘En què consisteix la reforma de les administracions públiques’ publicat el 8 d’octubre passat al blog del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC).

La reforma de les administracions públiques pretén aconseguir una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent. Se centra en dos àmbits:

  • Les relacions externes de l’Administració amb la ciutadania i les empreses. Se n’ocupa la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • L’organització i les relacions internes dins de cada administració i entre les diferents administracions. Hi fa referència la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Read More »

Reforma de las administraciones públicas estatales

Reproducimos una adaptación del artículo ‘En qué consiste la reforma de las administraciones públicas’ publicado el 8 de octubre pasado en el blog del Consorcio de Administración Abierta de Cataluña (CAOC).

La reforma de las administraciones públicas pretende conseguir una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente. Se centra en dos ámbitos:

  • Las relaciones externas de la Administración con la ciudadanía y las empresas. Se ocupa de ellos la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
  • La organización y las relaciones internas dentro de cada administración y entre diferentes administraciones. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público hace referencia a ello.
  • Read More »

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és un repositori d’accés obert, permanent i gratuït als recursos digitals derivats de la producció científica de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. S’impulsa, així, la política institucional d’accés lliure a la literatura científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor. Amb aquest repositori es vol propiciar l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació per afavorir-ne l’accessiblitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

Read More »

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud, es un repositorio de acceso abierto, permanente y gratuito a los recursos digitales derivados de la producción científica de las diferentes entidades y centros del sistema sanitario público de Cataluña. Se impulsa, así, la política institucional de acceso libre a la literatura científica, sin barreras económicas ni restricciones derivadas de los derechos de autor. Con este repositorio se quiere propiciar la elaboración de una política de acceso abierto a la información para favorecer la accesibilidad, la visibilidad, el impacto y el reconocimiento.

Read More »

41a sessió web: 'Ús d'estratègies de màrqueting a l'Administració'

vídeoMarc Cortés, soci i director general de RocaSalvatella, ha estat el ponent de la 41a sessió web ‘Ús d’estratègies de màrqueting a l’Administració’, que ha tingut lloc avui al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La sessió ha servit per reflexionar sobre com l’Administració pot desenvolupar i transmetre la seva activitat usant tècniques de màrqueting i comunicació a partir del comportament i de les necessitats dels ciutadans.

Anireu trobant tots els materials corresponents aquí:

Vídeo-resum

Fotografies

Síntesi

Presentació

Read More »

41a sesión web: ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’

vídeo

Marc Cortés, socio y director general de RocaSalvatella, ha sido el ponente de la 41a sesión web ‘Uso de estrategias de márketing en la Administración’, que ha tenido hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona.

La sesión ha servido para reflexionar sobre cómo la Administración puede desarrollar y transmitir su actividad usando técnicas de márketing y comunicación a partir del comportamiento y de las necesidades de los ciudadanos.

Iréis encontrando todos los materiales correspondientes aquí:

– Vídeo-resumen

– Fotografías

– Síntesis

– Presentación

Read More »

L’aplicació per seguir les Eleccions 27S, definida pels usuaris

La ciutadania podrà seguir els resultats de les eleccions del proper diumenge 27 en temps real mitjançant l’aplicació Eleccions 27S, que incorpora noves funcionalitats basades en les millores que van proposar diferents ciutadans usuaris de la versió de les eleccions de 2012 de l’aplicació. Aquestes millores es van recollir arran del concurs Idees Obertes, que va tenir lloc entre els mesos de febrer i març de 2013. L’aplicació Eleccions 27S permet, per exemple, seguir fins al detall l’evolució de les votacions de manera que es pot saber el nom dels candidats electes que entren al Parlament de Catalunya en temps real.

Eleccions 27S és una aplicació mòbil gratuïta disponible en català, castellà i anglès per a Apple i Android.

Read More »

La aplicación para seguir las Elecciones 27S, definida por los usuarios

La ciudadanía podrá seguir los resultados de las elecciones del próximo domingo 27 en tiempo real mediante la aplicación Elecciones 27S, que incorpora nuevas funcionalidades basadas en las mejoras que propusieron varios ciudadanos usuarios de la versión de las elecciones de 2012 de la aplicación. Estas mejoras se recogieron a raíz del concurso Idees Obertes, que tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo de 2013. La aplicación Elecciones 27S permite, por ejemplo, seguir hasta el detalle la evolución de las votaciones de forma que se puede saber el nombre de los candidatos electos que entran en el Parlamento de Cataluña en tiempo real.

Elecciones 27S es una aplicación móvil gratuita disponible en catalán, castellano e inglés para Apple y Android.

Read More »

20 casos d’èxit a les xarxes socials. Generalitat de Catalunya

Ahir es va presentar al Palau Robert el llibre 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, editat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència) i elaborat gràcies a la col·laboració dels professionals que treballen en l’àmbit de les xarxes socials a la Generalitat. Hi van participar 113 persones.

Són experiències que aporten tècniques i idees per actuar d’una manera coherent en el món de les xarxes socials. La Generalitat de Catalunya ha fet un recorregut que pot ser molt útil a les altres administracions i governs. Aquest llibre neix amb la idea de compartir i aconseguir fer, amb aquest coneixement que ara s’hi codifica, un gran salt cap a la governança oberta, en xarxa i amb capacitat per transformar i millorar el conjunt de la societat.

La Generalitat de Catalunya fa temps que treballa per disposar d’una presència a les xarxes socials coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. Per això segurament va ser capdavantera quan va elaborar la Guia de xarxes socials, que ha estat al llarg d’un grapat d’anys el manual de capçalera per a institucions públiques i també privades que no volien o no podien elaborar-ne una de pròpia.

Durant aquest temps, les xarxes s’han mostrat molt útils per a les polítiques públiques de col·laboració amb el conjunt d’actors implicats en l’acció pública: ciutadania, empreses, entitats… A hores d’ara podem considerar-les un instrument crucial en les polítiques més eficaces per a la governança i la gestió dels assumptes públics i els problemes d’unes societats, les contemporànies, cada cop més complexes.

20 casos de éxito en las redes sociales. Generalitat de Cataluña

Ayer se presentó en el Palau Robert el libro 20 casos de éxito en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña, editado por la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia) y elaborado gracias a la colaboración de los profesionales que trabajan en el ámbito de las redes sociales en la Generalitat. Participaron 113 personas.

Son experiencias que aportan técnicas e ideas para actuar de una manera coherente en el mundo de las redes sociales. La Generalitat de Cataluña ha hecho un recorrido que puede ser muy útil para otras administraciones y gobiernos. Este libro nace con la idea de compartir y conseguir dar, con este conocimiento que ahora se codifica, un gran salto hacia la gobernanza abierta, en red y con capacidad para transformar y mejorar el conjunto de la sociedad.

La Generalitat de Cataluña hace tiempo que trabaja para disponer de una presencia en las redes sociales coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Por eso seguramente fue abanderada cuando elaboró la Guía de redes sociales, que ha sido a lo largo de un puñado de años el manual de cabecera para instituciones públicas y también privadas que no querían o no podían elaborar una de propia.

Durante este tiempo, las redes se han mostrado muy útiles para las políticas públicas de colaboración con el conjunto de actores implicados en la acción pública: ciudadanía, empresas, entidades… A día de hoy podemos considerarlas un instrumento crucial en las políticas más eficaces para la gobernanza y la gestión de los asuntos públicos y los problemas de unas sociedades, las contemporáneas, cada vez más complejas.