Altres blogs de gencat

A més del gencat blog, la plataforma de blogs de la Generalitat de Catalunya té:

Informació Juvenil Trobada2012.cat

One thought on “Altres blogs de gencat

  1. […] L’1 d’abril de 2011 va néixer etnologia.cat, el blog del llavors Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya, el qual donava continuïtat al blog Nusos de Xarxa, creat per Carrutxa amb la mateixa finalitat. En aquest període l’Observatori ha doblat el nombre d’entitats que l’integren (ha passat d’onze a vint-i-dos) i ha canviat de nom, per passar a dir-se Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Durant tot aquest temps el blog ha donat difusió a les activitats de la xarxa i de tots aquells esdeveniments relacionats amb el patrimoni etnològic que es donen a Catalunya. El seu funcionament, basat en les aportacions de les diferents entitats que l’integren, s’ha revelat com una fórmula d’èxit que ha aconseguit un dels principals objectius marcats: conèixer de manera puntual i detallada l’actualitat sobre el patrimoni etnològic al nostre país. Actualment el blog etnologia.cat és un dels més dinàmics de tots els que integren la plataforma de blogs de la Generalitat de Catalunya. […]

Comments are closed.