De debò que algú es fixa en el web de la nostra institució?’

Podcast de la sessió

Elena Millán ha estudiat les dades d’analítica digital de gencat i explica per què es qüestionen els webs institucionals. A continuació, exposa les conclusions d’aquesta anàlisi del web institucional de la Generalitat, gencat.cat i els hàbits de consum i comportament dels usuaris del web.

Millán explica que gencat té més de 350 webs i que el 70% del trànsit de gencat.cat es concentra en 25 webs (3 webs departamentals). Els hàbits de consum digital i la configuració i la presentació de la informació a gencat s’han de tenir molt en compte per relacionar-nos de manera eficient amb la ciutadania.

Per aconseguir ser més eficaços en la comunicació i posar-hi ordre, la ponent fa les recomanacions següents.

  • Posar el ciutadà al centre: pensar on s’ha de situar el nou contingut/web tenint en compte l’interès del ciutadà i no l’estructura departamental.
  • Adequar el contingut a la intenció de l’usuari.
  • Generar continguts de qualitat.
  • Crear una estructura d’enllaços que ajudi a determinar la rellevància i que faciliti que l’usuari troba la informació que cerca.
  • Usar correctament els elements que es mostren als resultats dels cercadors.
  • Evitar els errors.

Vídeo de la sessió

Visualitzacions de la sessió:

  • Youtube: 48
  • Zoom: 225

Deixa un comentari