Temps de canvis disruptius. #FonsUEcat

fonsUEcatCom deia Marc Cortés en la 41a sessió web, sobre ús d’estratègies de màrqueting a l’Administració, el mètode que cal aplicar en aquest moment de canvis disruptius és el de les 4 F del màrqueting digital: el flux (F1), és a dir, ser a la xarxa però també explicar-ho perquè tothom en sigui conscient; la funcionalitat (F2): explicar què fas perquè els usuaris ho entenguin; el feedback (F3), per recollir l’opinió que ha de servir per millorar els serveis; i la fidelització (F4), per mantenir l’interès dels usuaris.

Per molt que es disposi d’un contingut útil i imprescindible i s’hagi posat a la xarxa, cal fer-ho saber, apropar-ho adequadament a l’usuari. I si no ho fa qui disposa del contingut, algú altre ho farà per compte seu i, a partir d’un bon servei, serà aquest segon qui fidelitzarà els usuaris. D’aquest fet en tenim molts exemples en el sector privat, i també en el sector públic, com ara el cas dels fons de finançament de la Unió Europea (UE).

L’estructura interna de la UE, reflectida en la complexitat dels seus espais web, no facilita l’accés dels usuaris als continguts que els poden ser útils a l’hora de trobar fons europeus que els ajudin a finançar els seus projectes. Conscient d’això, al novembre de 2015, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat va posar en funcionament un espai web dedicat als fons de finançament de la UE amb l’objectiu de facilitar a les entitats i a la ciutadania de Catalunya una visió de conjunt dels diferents programes i línies de finançament de la UE, de donar visibilitat a la gestió que la Generalitat de Catalunya du a terme en aquesta matèria i de maximitzar-ne el retorn.

És un web on s’ofereix informació actualitzada i accessible dels múltiples fons de la UE -identificats per àmbits-, de les convocatòries obertes i d’exemples del que s’ha fet i del que s’està fent a Catalunya amb aquests recursos (F2). També hi ha un espai on fer-hi arribar dubtes i consultes (F3). Aquest projecte també aposta per l’ús de les xarxes socials per arribar més directament als usuaris. Per mitjà del #FonsUECat es poden seguir puntualment les alertes penjades al Twitter (F4).

De les 4F, només la primera queda en mans de qui posseïa els continguts, el flux inicial.  Qui generarà atracció cap als serveis que ofereix és qui ha desenvolupat les altres tres F, en aquest cas la Generalitat, amb un projecte ben dissenyat i adaptat als canvis que exigeixen els usuaris, precisament enfocat al seu servei.

En teniu més exemples?

Deixa un comentari