Nova Guia web gencat

La Generalitat de Catalunya publica la Guia web gencat, que serveix per elaborar els webs de la Generalitat. El nou disseny de gencat està focalitzat en l’experiència de l’usuari (ciutadà),  simplificant la relació amb l’Administració i facilitant-hi l’accés des de qualsevol dispositiu. La Guia regula aspectes d’estratègia, procediments i metodologies, usos, edició de continguts i estil en què s’han de basar totes les iniciatives web de la Generalitat. La publicació de la Guia coincideix amb el vintè aniversari del web gencat.cat.

La Guia s’adreça tant a professionals interns (responsables dels webs a la Generalitat, redactors, webmàsters, àrees de comunicació, gabinets tècnics, àrees TIC) com externs (proveïdors que desenvolupen webs de la Generalitat: conceptualitzadors, arquitectes de la informació, dissenyadors, experts en metodologies d’experiència d’usuari, desenvolupadors, maquetadors i altres perfils).

El seu objectiu, per tant, són tots els webs i les aplicacions web de la Generalitat adreçats a la ciutadania, ja estiguin desenvolupats amb el gestor de continguts corporatiu GECO+ com amb altres tecnologies. La Guia estableix un marc normatiu –estàndards i procediments– i inclou, alhora, el catàleg de peces i l’inventari de models de plantilles, els components i l’ús que s’ha de fer de tots aquests recursos d’atenció ciutadana.

Amb aquesta publicació, hi ha una clara voluntat institucional per apoderar els responsables i els editors d’aquests entorns digitals, mitjançant recursos i bones pràctiques per editar i gestionar continguts web (imatges i textos). Així, es vol reforçar i professionalitzar encara més l’edició web a l’Administració de la Generalitat.

La Guia és un projecte comú dels professionals de la Generalitat de Catalunya per convertir els webs corporatius en eines útils per a la ciutadania.

Promoguda per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Guia basteix el marc teòric i metodològic de les iniciatives web de la Generalitat perquè puguin complir els requisits del disseny responsiu i ser accessibles des de qualsevol dispositiu mòbil, tal com va recollir l’Acord de Govern de 20 de gener d’aprovació dels criteris dels webs corporatius.

Una resposta a “Nova Guia web gencat

Deixa un comentari