GIR-Innova: processos d’innovació dins l’Administració

En el marc de la I Jornada d’innovació, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, es va presentar el projecte GIR-Innova, una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, persones que treballen a la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent.

Per aconseguir aquests objectius s’han fet servir mètodes creuats que són inèdits en l’Administració i que tenen a veure amb l’ús de formats de relat, la interrogació, la teatralització d’un acte o la improvisació. Totes les actuacions parteixen del convenciment que un dels factors claus per a la generació de valor públic a l’Administració és justament la seva capacitat per utilitzar i gestionar el talent del seu personal, per la qual cosa es busca impulsar i fomentar la seva participació.

GIR-Innova està promogut per InnoGent, el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental, establert per l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. InnoGent té com a missió contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració.

El Canal Innovació recull bones pràctiques i casos d’innovació dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Es tracta, com ells mateixos expliquen, d’una plataforma per a la generació i posterior gestió d’idees i pràctiques innovadores a l’Administració, proposades pel personal, sense filtres en origen, amb voluntat de potenciació del talent de les persones i vocació de millora contínua del servei.

Aquesta és precisament la part més innovadora de tot el procés, més enllà de quins siguin els resultats: que es duu a terme des de dins de la mateixa Administració.

D’aquesta manera, a GIR -Innova s’han creat els prototips següents:

  • Carpeta del ciutadà. L’objectiu és crear una aplicació per a tauletes i mòbils, des de la qual poder accedir a consulta de tràmits, carnets o altres documents que necessita la ciutadania per acreditar-se i que també li permeti el pagament de taxes a través del mateix dispositiu.
  • Formularis 3.0. Es tracta d’un replantejament integral de la tramitació en línia basat en formularis html que permetrien incorporar un sistema d’ajuda en línia així com poder accedir a un suport d’assistència telefònica o per xat, prement un botó en la mateixa pantalla. El sistema actual el presenten com a feixuc i poc adaptat a les necessitats de les persones usuàries.
  • Els tresors ocults. Pretén elaborar un banc de talents del personal de l’Administració. Es proposa la intervenció de dinamitzadors de talent i que hi hagi un reconeixement d’aquest talent a nivell curricular i una formació especialitzada.
  • La Generalitat a casa. Planteja una Oficina d’Atenció Ciutadana que es desplaci al territori, un servei mòbil per informar i tramitar tot allò que necessiti la ciutadania que té problemes per desplaçar-se fins una oficina presencial. Això permet que qualsevol persona pugui ser autosuficient i autònoma.
  • Pagar millor. L’objectiu és homogeneïtzar el sistema de pagament de les diferents taxes associades a tràmits de la Generalitat, amb la implantació d’un sistema integral de pagament, “un caixer gencat”, que es pugui instal·lar en les oficines de la Generalitat al territori.
  • +CO (Coworking). L’objectiu és crear una comunitat de participació i col·laboració de persones treballadores públiques de la qual neixin sinergies i nous projectes.

El Canal Innovació ja té més de 200 usuaris i s’hi han aportat prop de 80 idees. Aquestes idees proposen solucions per als quatre reptes que s’han plantejat: la desburocratització de determinades àrees; arribar a qui ara no s’arriba; la personalització total del servei, i la transversalitat i polivalència.

Deixa un comentari