Nou portal Participa gencat

Captura del portal Participa gencatLa Generalitat de Catalunya (Direcció d’Innovació i Qualitat Democràtica) ha posat en funcionament el portal Participa gencat, per facilitar la participació ciutadana en les tasques de govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una nova eina que es posa a l’abast de la ciutadania perquè pugui debatre i deliberar sobre les polítiques públiques, coincidint amb l’entrada en vigor l’1 de juliol de la Llei 19/2014 de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els principals objectius de Participa gencat són afavorir una millor governança i aprofundir en les demandes col·lectives per a una intervenció més democràtica en la gestió pública. En aquest portal es poden consultar les propostes que el conjunt dels departaments de la Generalitat sotmet a consideració de la ciutadania, amb la voluntat que les persones i la societat civil participin en la presa de decisions dels afers públics.

El portal està estructurat en diferents àrees en les quals pot participar qualsevol usuari que, prèviament, s’hagi registrat. A l’apartat ‘El Govern proposa’, un ciutadà individualment o una entitat pot respondre qüestions vinculades a les iniciatives plantejades i redactar comentaris propis. Actualment hi ha quatre propostes:

  • Promoció de la conscienciació fiscal
  • Tecnologia com a instrument de relació amb l’Administració
  • La reforma horària i el paper de l’Administració
  • Millora de la participació ciutadana

A més de les propostes per deliberar, Participa gencat també ofereix informació sobre alguns dels òrgans estables de participació de la Generalitat (Comissió per a l’ús sostenible de l’aigua, Comissions de desembassament, Mesa de la bicicleta, Comissió de seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental, Consell Social de la Cultura i Taula de Ciutadania i Immigració) i els processos de participació ciutadana promoguts per la Generalitat (actualment, Procés participatiu del Pla de suport al tercer Sector Ambiental i Procés participatiu del Pla de gestió de les conques internes).

El portal dóna accés als webs que promouen altres vies de participació: les E-peticions, en exercici del dret de petició individual o col·lectiva que van adreçades al Parlament de Catalunya; el web Escó 136, l’espai de participació ciutadana del Parlament per aportar comentaris i/o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s’estan tramitant, i el recull de disposicions en tràmit de la Generalitat a les quals es poden presentar al·legacions. A més, el portal conté documents de guia per a gestionar i incentivar la participació ciutadana. En conjunt, es tracta d’eines per a transformar la relació entre administració i ciutadans i per a fer més eficaç i transparent la gestió pública.

Des d’un punt de vista tecnològic, Participa gencat es basa en el codi amb què està construït el portal de govern obert del País Basc, ‘Irekia’. Aquest programari, anomenat OpenIrekia, utilitza components de programari lliure, com el sistema operatiu Linux, les bases de dades PostgreSQL i CouchDB, o el llenguatge de programació Ruby.

Deixa un comentari