36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'

Ricard Mateu, del CTTI, ha estat el ponent de la 36a sessió web. Mateu ha parlat sobre la tecnologia mòbil, que acabarà per imposar-se com a canal preferent en el consum de serveis d’Internet. A continuació podeu consultar tots els materials corresponents a la sessió:

Fotografies

– Vídeo-resum

Presentació

Síntesi

“Estem en un moment de transformació digital i el mòbil ha d’encaixar en un context multicanal”, ha dit Mateu, responsable de la Unitat de Mobilitat del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya). Pel ponent, la multicanalitat ha de comportar una experiència coherent i consistent, una visió integral i unívoca de la ciutadania i uns sistemes d’informació iguals. La difusió web multicanal es fa amb el que s’anomena disseny adaptatiu (responsive). Els nous portals de gencat properament ja seguiran aquest disseny perquè s’hi pugui accedir des de qualsevol dispositiu.
La idea que s’adopta és la de Mobile first (el mòbil, primer), és a dir, començar a pensar en el format mòbil per acabar amb el d’escriptori amb la finalitat de millorar l’experiència de l’usuari. En aquest sentit, Mateu apunta que cal identificar les necessitats dels usuaris, tenir presents els objectius de negoci i veure quines possibilitats ofereixen els mòbils. Només d’aquesta manera sorgiran serveis amb valor afegit.
Ha destacat també la necessitat d’encaixar les iniciatives de mobilitat amb les dades obertes. Cal que les administracions ofereixin plataformes de reutilització a través d’aquestes dades però també a través de les API (interfícies de programació d’aplicacions) per poder fer directament consultes dinàmiques. Calen també estratègies de big data (dades massives) per poder treballar la informació i fer que la ciutadania participi dels processos que gestiona l’Administració.

Deixa un comentari