Administracions 2.0 per a una ciutadania 2.0

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha publicat el llibre Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto.  Aquesta obra col·laborativa fa una primera aproximació de conjunt a l’ús i difusió de les xarxes socials digitals en la gestió i les polítiques públiques. En particular, l’exploració de les implicacions d’aquest fenomen en el sector públic es fa des d’una vessant tant acadèmica com pràctica, tant teòrica com empírica, així com des de la pluralitat metodològica i conceptual. Es donen a conèixer també les principals estratègies i polítiques públiques per al desenvolupament de les xarxes, i s’identifiquen algunes de les millors pràctiques en curs. Tot això amb l’objectiu d’aprofundir en les implicacions per a unes administracions i governs més orientats a la transparència, participació i col·laboració.

En aquest llibre no es donen receptes ni solucions sobre el funcionament de les xarxes socials al sector públic, sinó que es fa una radiografia dels usos d’aquestes eines a la cosa pública. Arran d’aquesta i d’altres publicacions, s’obren preguntes que caldrà respondre i tenir presents: quin és el perfil dels gestors de comunitats en línia (community managers) de xarxes socials institucionals? Com s’estan utilitzant xarxes socials massives com Twitter en el sector públic? Es pot considerar que la gestió de la informació i la comunicació 2.0 és l’exercici de poder públic del segle XXI?

Seria interessant continuar debatent, també, sobre altres qüestions: totes les administracions públiques han de fer servir la mateixa estratègia en xarxes socials? S’ha d’externalitzar la gestió de les xarxes socials? Quines són les implicacions organitzatives, legals o econòmiques? Les organitzacions públiques estan, realment, preparades per ser 2.0?

Però més enllà de com el sector públic utilitza les xarxes socials cal respondre una pregunta, segurament la més important de totes: la societat necessita que les administracions també ofereixin canals d’informació i relació 2.0?

A la Generalitat de Catalunya comptem amb experiències pioneres en l’àmbit de les xarxes socials. La Guia de xarxes socials, que ja va per la sisena edició, és un exemple clar de l’esforç d’ordenació de l’activitat dels comptes de departaments, serveis i marques en aquestes plataformes.

Deixa un comentari