32a sessió web: ‘Estratègia tecnològica per a un govern obert’

Miquel Torregrosa ha estat el ponent de la 32a sessió web sobre ‘Estratègia tecnològica per a un govern obert’. Torregrosa, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, ha parlat primer de la multicanalitat a gencat.cat (web, multimèdia, xarxes socials, mobilitat i dades obertes) i ha remarcat que el repte, a hores d’ara, és aconseguir consolidar aquesta varietat de canals a un cost molt reduït. Per fer-ho, cal simplificar els processos, fer ús de la informàtica en núvol (cloud computing) i potenciar el programari lliure.

L’objectiu final de tota aquesta feina és que tothom pugui contribuir a planificar, generar i avaluar les polítiques de govern. És el que s’anomena govern obert, concepte al qual es vinculen els tres grans principis de transparència, participació i col·laboració. Al voltant d’aquests tres principis es constitueix un govern més receptiu, disposat a rebre aportacions de la ciutadania i a aportar-li tota la informació pública que, de fet, com a tal, li pertany.

Materials:

Fotos

Vídeo-resum

Vídeo sencer

Presentació

Síntesi

Un dels elements clau de l’estratègia per a un govern obert és l’obertura de dades, és a dir, de fitxers i de serveis web. Han de ser fiables, àgils, escalables i assequibles econòmicament. Per assolir-ho, la tecnologia clau és la big data. La Generalitat treballa per aconseguir sistemes genèrics de presentació de dades que, basats en aquests serveis web, facilitin la consulta des d’una mateixa plataforma. Cal també ser presents en plataformes públiques, que és on la ciutadania acudeix sovint a buscar la informació.

Pel que fa a l’estratègia en mobilitat, des de la Generalitat es dissenyen aplicacions natives i aplicacions web específiques. A banda, es treballa perquè els webs siguin multidispositiu mitjançant disseny web adaptatiu (responsive design).  S’aposta també per l’ús d’eines de participació i col·laboració, com ara el projecte Idees obertes, les xarxes socials o l’e-Catalunya.

Deixa un comentari