Els drets d’autoria a la Guia de xarxes socials

Signed away! 1 © wagg66 sxc.hu/photo/343545

La cinquena versió de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, presentada el mes de febrer passat, té entre les principals novetats un apartat de drets d’autoria. En aquest apunt desgranem aquest apartat i en destaquem els principals punts.  Compartim el que s’hi diu? Hi afegiríem res més?

En primer lloc, es fa referència a la propietat intel·lectual en el cas concret de les xarxes. En aquest sentit, s’especifica que la Generalitat de Catalunya és titular dels drets d’explotació dels textos, comentaris i altres aportacions que hi ha en les seves diferents xarxes socials. En el cas dels repositoris (Youtube, Flickr i Slideshare), com que els vídeos, imatges i presentacions tenen drets d’autoria, se sotmeten als preceptes legislatius de propietat intel·lectual. Aquests repositoris incorporen les corresponents funcionalitats per poder indicar quina llicència porta el document que es publica. No obstant això, la Generalitat opta per defecte per les llicències Creative Commons i, dins d’aquestes, les que facilitin una obertura i una reutilització més àmplies (BY o BY-SA). En tots els casos, la Guia determina que cal explicitar com a autor o gestor dels drets d’autoria la Generalitat, a través del departament i/o organisme en qüestió.

Pel que fa als drets d’imatge i protecció de dades, la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que es requereixin són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i han de ser sotmeses a un tractament automatitzat i d’acord amb els preceptes legals.

Finalment, a l’apartat Com gestionar els drets d’autoria a les xarxes, s’enumeren algunes recomanacions útils per gestionar els drets sobre imatges, vídeos i presentacions com, per exemple, optar preferiblement per imatges o vídeos on sigui difícil reconèixer físicament persones que no hagin signat o cedit els corresponents drets d’imatge.

Deixa un comentari