Com funciona el compte @emergenciescat?

El compte de Twitter @emergenciescat va ser creat ara fa dos anys coincidint amb les grans nevades que van afectar Catalunya i a iniciativa de la Direcció General  d’Atenció Ciutadana. L’objectiu era oferir una via d’informació de servei a la ciutadania en un moment de crisi. Més endavant, la Direcció General de Protecció Civil en va assumir la gestió de l’edició i aprofitar per divulgar, així, la seva tasca i les activacions de plans de protecció civil: Neucat, Inuncat, Infocat, Plaseqcat, etc. Sapiguem com funciona!

Internet, i especialment les xarxes socials, té un paper vital a l’hora de difondre informacions sobre els riscos amb què ens trobem. El coneixement del risc que ens envolta és l’eina d’autoprotecció més útil i valuosa. La transversalitat d’una eina com Twitter, que permet que la mateixa informació arribi alhora a un ciutadà qualsevol que vol estar informat, a un alcalde o regidor i a un periodista de successos, i que no té límits, obre unes possibilitats absolutament insospitades temps enrere.

Ni  l’abast territorial, ni la immediatesa, ni la capacitat de bolcar la quantitat d’informació que sigui necessària –la limitació dels 140 caràcters és simplement un estímul– eren possibles amb una efectivitat tan gran amb les notes de premsa o altres accions comunicatives realitzades des del gabinet de comunicació.

El perfil de Twitter @emergenciescat s’ha convertit en una eina bàsica tant per a les tasques diàries com per a la informació que rep de molts usuaris i  és valorada positivament pels seus seguidors. La DGPC tuiteja a qualsevol hora que sigui necessari, nit i dia, set dies a la setmana, perquè les emergències no entenen ni d’horaris ni de calendaris. Aquesta difusió s’ha de parametritzar adequadament en la forma i en el temps, ja que l’èxit de la gestió de l’emergència depèn, en gran part, que la informació arribi a la ciutadania perquè conegui com ha d’actuar amb relació a el que està passant.

9 respostes a “Com funciona el compte @emergenciescat?

Deixa un comentari