Innovació en e-serveis de Salut

El projecte de Canal salut dins de gencat fa un salt qualitatiu amb la posada en marxa d’iniciatives rellevants en termes de transparència,  coresponsabilitat i personalització dels serveis:

– Obertura de dades i visualització de les principals malalties diagnosticades a l’assistència primària a Catalunya a través del sistema d’història clínica informatitzada.

– Publicació d’un canal temàtic sobre diagnòstic per la imatge amb informació consensuada entre professionals i dirigida a la ciutadania que ha de fer-se proves.

– Accés al Pla de medicació a través de la Carpeta Personal de Salut, que ja estarà accessible per a tota la ciutadania a finals del 2012.

En què consisteixen aquestes novetats que s’emmarquen en el projecte paraigües de Canal Salut, coordinat des de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut?

Dades obertes de diagnòstics a l’assistència primària: el portal diagnosticat desenvolupat  per l’Institut Català de la Salut mostra en temps gairebé real algunes de les principals malalties que s’estan detectant a tot el territori. Es poden descarregar les dades crues, cosa que és útil per a la recerca epidemiològica , o visualitzar-ne l’evolució. Es mostra, per exemple, el pic actual de l’epidèmia de grip o l’estacionalitat de la varicel·la. Les dades estan segmentades per sexe, edat i regió i provenen de la història clínica informatitzada e-CAP implantada al 80% dels centres d’atenció primària de Catalunya.

Canal Diagnòstic per la Imatge: en el marc de Canal Salut, s’ha creat aquest web temàtic. Des del punt de vista de la ciutadania, el web ofereix un apartat d’explicació detallada de les diferents exploracions i preguntes freqüents relacionades amb el procés diagnòstic. A banda, amb l’objectiu de compartir el coneixement que facilita la tecnologia, s’han confeccionat uns continguts adaptats per als professionals dins del canal, entre els quals destaquen les fitxes RX i les recomanacions sobre indicacions més adequades de proves de diagnòstic per la imatge amb el consens dels professionals experts.

Pla de medicació: La Carpeta Personal de Salut promou tenir cura de la pròpia salut perquè posa a l’abast de la ciutadania dades de la història clínica personal i altres funcionalitats mitjançant certificat digital. En fase de desplegament gradual al territori (actualment hi poden accedir unes 90.000 persones al Maresme), acaba d’incorporar l’accés al pla de medicació que els usuaris podran consultar i imprimir al mateix temps que el seu metge de capçalera el generi. La carpeta arribarà al conjunt de la ciutadania a finals del 2012, seguint  el desplegament per la resta del Maresme, Osona i Vallès Occidental en els propers mesos.

Deixa un comentari