Comencen les inscripcions per al nivell 3 de l’ACTIC

El proper 30 de setembre s’obriran les inscripcions per presentar-se a l’examen del nivell 3 (avançat) de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). El nivell avançat de l’ACTIC capacita el ciutadà per innovar, compartir coneixements i donar suport en l’ús de les TIC. Així mateix, garanteix que l’aspirant té un coneixement avançat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant qualsevol empresa o administració pública i el seu caràcter especialitzat pot ser molt útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per ocupar un lloc de treball amb unes característiques específiques. Creiem que ens pot ser útil per a la nostra feina?

Les diverses combinacions de les cinc competències (tractament de la informació escrita; de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; de la informació numèrica; de les dades; presentació de continguts) a triar per l’aspirant permeten l’adaptació a les diferents necessitats de selecció de personal de les empreses i administracions públiques.

La prova d’avaluació es farà en qualsevol dels centres col·laboradors ACTIC de Catalunya. L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de totes cinc competències, a partir d’única una sol·licitud i taxa. La prova es fa en una o dues sessions, segons les competències que calgui avaluar, i el certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències. Aquest certificat és acumulatiu, ja que s’hi afegeixen les competències que es vagin acreditant.

13 respostes a “Comencen les inscripcions per al nivell 3 de l’ACTIC

 1. És una bona opció l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), ja que moltes persones tenen coneixements amplis en TiC i no tenen una certificació que així ho digui. És una fórmula interessant per reconèixer les nostres capacitats en aquesta matèria i així fer-ho constar legalment. Us ho recomano!

 2. Molt bona notícia! Jo ja tinc el nivell 2, així que em posaré les piles per treure’m el nivell avançat. A l’hora de trobar la feina actual, puc assegurar que va resultar un punt a favor.

 3. Una acreditació per competències suposa una transformació profunda en els models de capacitació TIC tradicionals, generalment encarats a l’aprenentatge d’eines concretes i, sovint, de processos rutinaris dins l’ús d’aquestes eines.

  L’acreditació obre un nou ventall d’oportunitats per als ciutadans, que ara tenen un instrument per acreditar la seva capacitació digital, però també per a les administracions públiques i les empreses perquè simplifica els processos de selecció de personal a partir d’uns nivell reconeguts oficialment.

  El nivell avançat de l’ACTIC obre una nova etapa perquè és el primer certificat que possibilitat una certa especificació.

  Esperem que tant administracions públiques com empreses ho vegin com a tal!

 4. Les TIC són molt diverses i diferents en funció de l’ús que hem de fer, no és el mateix tenir competències per utilitzar les TIC per connectar amb els amics que per treballar.

  Crec que l’acreditació ACTIC pot ser molt vàlida per al ciutadà per demostrar el seus coneixements TIC en una entrevista de feina i, a la vegada, pot facilitar els processos de selecció a les empreses.

 5. Una gran evolució!

  El ciutadà a partir d’ara pot acompanyar el desenvolupament del seus coneixements en matèria TIC amb l’acreditació ACTIC corresponent, des d’un nivell bàsic i mitjà fins, tal com disposarem el proper dia 30, una acreditació de les diferents competències TIC en nivell avançat.

  Donada la tendència a l’especialització del mercat, el nivell avançat dóna un impuls al certificat ACTIC tant a l’Administració pública com a l’empresa, per tal d’acreditar uns coneixements focalitzats i més profunds de les diferents competències TIC. Per tant, s’afegeix un nou mecanisme dinamitzador per tal de motivar la ciutadania a millorar la seva formació, així com oficialitzar coneixements ja adquirits.

 6. Tinc coneixement del que són les TIC, però és la primera vegada que sento a parlar de nivells, ho trobo interessant per valorar i justificar els coneixements en TIC que no s’han adquirit a través d’acadèmies o centres que ho acreditin; per això m’agradaria saber on puc aconseguir més informació sobre l’ACTIC, ja que desconec si puc accedir directament al nivell 3 i quins són els requisits (dificultat) que es demanen per a cada nivell. Gràcies.

 7. Hola,

  Trobo que és molt interessant aquesta acreditació. Volia preguntar sobre la seva oficialitat o reconeixement a nivell curricular, ja que hi ha d’altres acreditacions per part d’entitats reconegudes, com Google, que són més específiques i potser tenen un millor reconeixement.

  Cito textualment: “… capacita el ciutadà per innovar, compartir coneixements i donar suport en l’ús de les TIC.” Això vol dir saber compartir continguts a Twitter o Facebook? Administrar una pàgina de fans? Fer de community manager? O va més enllà i acredita per analitzar les mètriques? Tinc clar que si treballo per a una empresa i tinc una acreditació, com a mínim hauré de justificar quina conversió d’objectius té l’ús de les TIC i saber-ne entendre les mètriques per redireccionar cap a una millor estratègia.

  Segueixo: “Així mateix, garanteix que l’aspirant té un coneixement avançat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant qualsevol empresa o administració pública i el seu caràcter especialitzat pot ser molt útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per ocupar un lloc de treball amb unes característiques específiques.” La definició em continua deixant en el dubte, i em fa pensar que és un ús de les TIC a nivell d’usuari.

  Tenint això en compte, en quines situacions ens pot interessar l’acreditació ACTIC?

  Moltes gràcies per avançat.

 8. Hola Gerard,

  L’acreditació de l’ACTIC és una certificació reconeguda per la Generalitat de Catalunya, té validesa a tot el territori de Catalunya i, per tant, es pot incloure com una certificació més a nivell curricular. Hi ha moltes altres certificacions, cadascuna amb la seva especificitat. L’objecte de l’avaluació és valorar la competència digital i no els coneixements estrictament basats en productes i programaris concrets, per aquesta raó les preguntes no estan vinculades a cap programari específic. Cada certificació té el seu reconeixement, això és cert, i no entrem en competència de cap altra certificació específica.

  La certificació ACTIC mesura la capacitat i les bones pràctiques d’ús envers les noves tecnologies a nivell quotidià, ja sigui a la feina o a casa. Per tant, com a certificació no específica, no mesura si l’usuari és capaç d’analitzar les mètriques de visites de l’eina de treball d’un community manager, això és, en tot cas, més propi d’una certificació específica per a una tasca determinada.

  L’acreditació ens ajudarà a demostrar un nivell determinat en l’ús de les TIC en termes generals, que ens serà molt útil davant de qualsevol procés de selecció per optar a una feina ja sigui a l’àmbit de l’administració pública com a la empresa privada. Ens permet demostrar, d’entrada, a nivell de currículum, que tenim cert domini de les eines TIC.

 9. Hola,

  Avui he superat l’examen de nivell mitjà i ja m’he volgut inscriure al de nivell avançat. La sorpresa ha estat que de moment només es fa l’examen de dues competències, l’escrita i la numèrica. No sé si els que vulguem acreditar també les altres tres competències rebrem un avís quan sigui possible. En tot cas estarem atents, i suposo que això consistirà en una “actualització” del certificat i que no caldrà que ens hi tornem a inscriure…

 10. Hola Mina,

  El nivell avançat de l’ACTIC es va posar a la disposició de la ciutadania el passat dia 30 de setembre amb la possibilitat de certificar inicialment les competències C4 i C6. La resta de competències, C5, C7 i C8, segons el procediment establert, s’aniran afegint al sistema durant aquests últims mesos de l’any. L’Oficina Gestora de l’ACTIC farà difusió, a través del portal, amb la sortida de cadascuna d’aquestes competències a mida que es vagin afegint al sistema d’acreditació.

  El certificat del nivell avançat és un certificat acumulatiu, és a dir, a mesura que l’aspirant vagi superant una nova competència es va actualitzant automàticament. Amb una sol·licitud l’aspirant té dret a avaluar-se una vegada de totes les competències de nivell avançat, repartides en dues sessions com a màxim i fent un mínim de dues competències per sessió.

Deixa un comentari