Usos de Internet para relacionarse con la Administración en Cataluña

Uno de los usos de Internet es para relacionarse con la Administración

En este post, profundizaremos sobre cuáles son los usos de Internet en Cataluña y, muy especialmente, por lo que se refiere al uso de Internet para relacionarse con la Administración. Lo analizaremos a través del estudio Usos de Internet en Cataluña, elaborado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública. El informe detalla que en cinco años se ha doblado el uso de Internet para relacionarse con la Administración. El 2005 sólo tramitaban por Internet un 11,8% de la población catalana mientras que el 2010 esta cifra supera el 25%, o sea, uno de cada cuatro ciudadanos.

Hacer la declaración de hacienda, trámites con el INEM y con la seguridad social son algunas de les gestiones más demandadas.

Otro uso de Internet que tiene que ver con la Administración es la búsqueda de información sobre los servicios públicos. Buena parte de la población, casi un 50%, se interesa por ello.

El perfil de usuario que más tramita a través de Internet es el de una persona de entre 30 y 44 años (un 41% lo utiliza). En cambio, en la franja de los 16 a los 29 años el uso de Internet se centra en la vertiente personal, sobre todo para enviar y recibir correos electrónicos y para chatear.

El estudio también confirma el rápido crecimiento de la participación de la población catalana en las redes sociales, que se ha triplicado sólo en dos años. Mientras que el 2008 sólo un 10% participaba, el 2010 esta cifra supera el 30%. Facebook es la red más conocida, un 98% tiene perfil, seguida, a bastante distancia, de Twitter (7,7%) y Tuenti (5,7%).

El consumo de ocio a través de la Red también gana peso. Un 30% de los catalanes ve vídeos o películas o escucha música a través de Internet. Por otro lado, Internet también resulta un buen canal para buscar trabajo: más de la mitad de las personas paradas lo utilizan con esta finalidad y más de un 40% lo utilizan para informarse sobre temas formativos.

6 thoughts on “Usos de Internet para relacionarse con la Administración en Cataluña

  1. A partir de les dades extretes de l’estudi Usos d’Internet a Catalunya, del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, penso que podem deduir que la presència de l’Administració a la Xarxa és del tot obligatòria, i no només perquè la mateixa Administració faci difusió de les activitats i serveis que ofereix: culturals, ensenyament, salut, emergències, dades estadístiques, atenció ciutadana, el temps… sinó també perquè ha de ser transparent, eficient i àgil.

    L’ús d’Internet per relacionar-se amb l’Administració afavoreix que compartim idees, experiències, opinions i un tracte més personalitzat: evita desplaçaments i esperes innecessàries.

  2. Un creixement del 300% en solament 2 anys! Això és el que ha crescut l’ús de les xarxes socials. És evident que si l’Administració vol ser propera al ciutadà ha d’involucrar-se plenament a les xarxes socials. I si l’Administració vol estar plenament present a la xarxes socials ha de tenir personal qualificat en aquest camp. Perquè, actualment, una part important del personal al servei de l’Administració pública sabem com gestionar un compte personal de, per exemple, Facebook. Però, com s’ha de gestionar un compte institucional? Potser va sent hora que substituïm algun dels múltiples cursos de formació en alguna de les eines del Microsoft Office per formació en xarxes socials des de la vessant institucional.

  3. Referent al comentari de l’Olga Cava, estic d’acord que l’Administració ha de ser present a les xarxes. Però no només és ser-hi present, és a dir, recollir els tràmits en un portal, com per exemple fa la Generalitat a través de l’Oficina Virtual de Tràmits o l’estat a través del portal del 060 i altres administracions amb altres portals. La gran aposta ha de ser simplificar els tràmits, fer que als ciutadans i a les empreses no se’ls faci feixuc tramitar amb les administracions i evitar presentar informació personal que l’Administració ja té en el seu poder. Si fem una administració més eficient, des del meu punt de vista, podem fer que aquestes xifres que ara són d’un 25% de tramitació per Internet pugin encara més.

  4. En el meu comentari anterior defensava la necessitat que l’Administració s’involucri plenament en el món de les xarxes socials. Un dels handicaps que hi veig (una vegada s’ha decidit ser-hi) és la multiplicitat de xarxes i la impossibilitat de ser present a totes. Per exemple, si mirem la pàgina oficial de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, veiem que és present a Facebook però no a Tuenti, és present a Youtube però no a Vimeo i és present a Flickr però no a Picasa. No crec que sigui un gran inconvenient però no per això deixa d’existir.

  5. Com heu comentat, la presència de l’Administració a Internet és fonamental, per informació i tramitació, però també és molt important per rebre les crítiques i els suggeriments de millora de cara al servei públic que, al cap i a la fi, és l’objectiu de l’Administració: donar un bon servei i administrar eficaçment els recursos públics.

  6. Veient aquestes dades, subscric totalment els comentaris anteriors i entenc que ha de ser una prioritat en l’agenda del Govern prioritzar inversions per al desenvolupament de l’Administració electrònica i aplicar una autèntica simplificació dels processos administratius així com una homologació en les tramitacions, en la mesura que sigui possible.

    Pel que fa a la participació de l’Administració en les xarxes socials, cal vèncer aquesta resistència que hi pot haver des de sectors de dins i de fora per allò que no és prou institucional o que no és prou segur. Recordo que una situació similar es va viure als inicis d’Internet i actualment fins l’empresa més petita ha desenvolupat el seu web. I pel que fa a les administracions ha passat a ser un dels canals d’informació preferents.

Deixa un comentari