Información de servicio, en el móvil

Captura dels principals serveis de gencat.mobi
Pantallazo de los principales servicios de gencat.mobi

Cada vez más ciudadanos disponen de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) con capacidad de navegar por Internet y para descargar aplicaciones. Este nuevo escenario abona un territorio de creación de servicios de valor añadido muy interesante, algunos nacidos en la Administración.

Desde la Dirección General de Atención Ciudadana se ha creado gencat.mobi, un modelo que ofrece unas pautas comunas y homogéneas de la presencia de la Generalidad de Cataluña en el móvil, el eje vertebrador que agrega y estimula las iniciativas de servicio que surgen de los departamentos.

View in english

8 thoughts on “Información de servicio, en el móvil

 1. Hola,

  Moltes gràcies per aquest apunt que ens ajuda a conèixer de més a prop aquests serveis que ofereix la Generalitat. Voldria preguntar què passa si el terminal mòbil de què disposem no s’adapta a les mides estàndards, no té una resolució adequada o la interfície no permet una visualització correcta.

 2. Sí, efectivament, el desenvolupament d’aplicacions web per a mòbil poden revestir un parell d’inconvenients importants. El primer és degut a la mida, la resolució de pantalla i la interfície de molts terminals que encara no permeten una experiència d’usuari suficientment bona per proporcionar un servei de qualitat; i el segon és a causa de la gran diversitat de navegadors mòbils que s’allunyen de funcionaments estàndards i que dificulten la tasca d’oferir un servei consistent a tots el ciutadans. Tot i això, existeixen tecnologies orientades a mitigar aquestes problemàtiques i que permeten oferir una experiència raonablement adaptada a les característiques de cada terminal.

  Concretament en el cas de gencat.mobi, es construeix seguint uns criteris per aconseguir que la visualització i navegació siguin correctes a les principals plataformes mòbils:

  – iPhone / iPod Touch
  – Android
  – IE Mobile
  – Opera
  – Blackberry 4.6 o superior
  – Qualsevol mòbil Java compatible amb Opera Mini

 3. La Generalitat de Catalunya sempre ha estat un exemple per a la resta d’administracions quant a l’aplicació de les noves tecnologies i a les ganes d’innovar. S’ha obert un nou front, el dels smartphones, que esperem que no deixi de créixer. Cal aprofitar la capacitat que aquests telèfons ofereixen i esprémer-los al màxim.

 4. Tal com comenta la Sara, els analistes preveuen un important creixement del parc d’smartphones. ComScore preveu que el 2014 hi haurà tants mòbils “intel·ligents” com ordinadors d’escriptori i posteriorment els mòbils superaran els ordinadors.

  Altres dades interessants que es recullen en aquesta anàlisi són:
  – El creixement del número d’smartphones de març de 2009 a març 2010 ha estat del 43%.
  – El 34% dels usuaris de mòbil l’utilitzen per navegar, descarregar aplicacions o continguts.
  – El 65% d’aquests són homes.
  – Les activitats principals que realitzen els usuaris per ordre de rellevància són: cercar a Internet, ús de xarxes socials, correu web, notícies, informació meteorològica informació esportiva…

  Quant a la distribució del tipus d’smartphone que utilitzen els ciutadans, està en contínua evolució. Com a mostra, una dada: el número de terminals amb Android va créixer un 886% (juny 09 – juny 10 segons Canalys).

  Les dades varien força cada trimestre, les més recents que tenim són del segon trimetres de 2010:
  – symbian (SO usat per Nokia): 43%
  – RIM (SO usat per Blackberry): 18%
  – iOS (SO d’iPhone, iPad, iPod Touch): 13%
  – Android (SO proveït per Google i usat principalment per HTC, samsung i Motorola): 17%
  – Microsoft (SO usat per diversos fabricants): 15%
  – Altres: 3%

  (font Canalys)

 5. Ara que tot el món dels mòbils comença a ser una part important de les TIC, demano iniciatives i “creativitat” als diferents responsables de l’Administració perquè facin anàlisis dels serveis que poden aportar valor al ciutadà.

Deixa un comentari